Bussiness oportunities
Home > Business oportunities > SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA
Bussiness oportunities
SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA
 SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA, este  o societate comerciala cu capital integral privat, care a fost infiintata in anul 2005, cu obiect principal de activitate: furnizarea de energie electrica si gaze naturale, acordarea de consultanta si asistenta tehnica pentru optimizarea schemelor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor, optimizarea ponderii consumului de energie electrica in costurile totale pe unitatea de produs si elaborarea de studii si proiecte in domeniul de mai sus si a obtinut licenta pentru furnizare energie electrica din 01.06.2005 si licenta pentru furnizare gaze naturale din 06.02.2006.
Societatea debitoare este membru fondator al Asociatiei Nationale a Furnizorilor de Energie Electrica si membru in Comitetul National Roman al  Consiliului Mondial al Energiei.
In prezent, societatea asigurarea energiei electrice la consumatorul Asociatia de protectie a animalelor “Milioane de prieteni” pe linia electrica aeriana Zarnesti, proprietate a Total Electric Oltenia, prin prestarea serviciilor energetice aferente. Societatea mentine, prin personal specializat, intretinerea liniei, constand in inspectii periodice, verificari, reparatii, diverse inlocuiri ale echipamentelor deteriorate; serviciul prestat se factureaza lunar pe baza tarifului aprobat de ANRE
De asemenea, societatea asigura energie electrica la consumatorii alimentati din linia electrica  Rucar – Valea lui Maldar prin linia electrica aeriana si postul de transformare 20/0,4 kV proprietate a Total Electric Oltenia, prin prestarea serviciilor energetice aferente şi asigurarea derulării contractelor de furnizare. Pentru consumatorii alimentati din aceasta linie, primim prognozele lunare ale agentilor economici, societatea debitoare intocmeste si transmite furnizorului de energie electrica prognozele de consum ale consumatorilor casnici pe baza istoricului de consum al acestora, intocmeste si transmite prognoza agregata a tuturor consumatorilor alimentati din această linie. De asemenea, in procesul de asigurare a energiei electrice pentru acesti consumatori, societatea face comanda de energie electrica lunara la furnizor, transmite acestuia eventualele modificari intervenite asupra valorii cantitatii prognozate, pentru a evita  dezechilibre şi a se încadra în limitele stabilite prin contractul de furnizare. Tot pentru derularea serviciului prestat acestor consumatori, se verifica si apoi se avizeaza procesele-verbale de citire contori la sfârsitul fiecarei luni, reprezentantii societatii citesc contorii de energie electrica, calculeaza consumul, iar prin deparatmentul de contabilitate se asigura facturarea energiei electrice consumate de acestia, transmiterea facturilor si incasarea lor. 
Paralel cu aceste activitati de asigurare a furnizarii energiei electrice, societatea desfasoara activitati de intretinere a liniei electrice si postului de transformare prin inspectii periodice, reparatii, inlocuiri ale echipamentelor deteriorate si orice alte activitati necesare pentru mentinerea acesteia in conditii bune de functionare si siguranta.
In plus, societatea ofera consultanta in domeniul furnizarii energiei electrice, pentru alti furnizori care actioneaza pe piata energiei electrice.
Evolutia economica a societatii a fost pozitiva, cifra de afaceri a acesteia ajungand la 29.230.986  RON, in anul 2008.
Incepand cu anul 2009, si societatea TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA s-a confruntat cu efectele nefaste ale crizei economico-financiare globale materializate in reducerea activitatii agentilor economici si, implicit, a consumului de energie electrica al acestor clienti ai debitoarei. 
 SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA, este  o societate comerciala cu capital integral privat, care a fost infiintata in anul 2005, cu obiect principal de activitate: furnizarea de energie electrica si gaze naturale, acordarea de consultanta si asistenta tehnica pentru optimizarea schemelor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor, optimizarea ponderii consumului de energie electrica in costurile totale pe unitatea de produs si elaborarea de studii si proiecte in domeniul de mai sus si a obtinut licenta pentru furnizare energie electrica din 01.06.2005 si licenta pentru furnizare gaze naturale din 06.02.2006.
Societatea debitoare este membru fondator al Asociatiei Nationale a Furnizorilor de Energie Electrica si membru in Comitetul National Roman al  Consiliului Mondial al Energiei.
In prezent, societatea asigurarea energiei electrice la consumatorul Asociatia de protectie a animalelor “Milioane de prieteni” pe linia electrica aeriana Zarnesti, proprietate a Total Electric Oltenia, prin prestarea serviciilor energetice aferente. Societatea mentine, prin personal specializat, intretinerea liniei, constand in inspectii periodice, verificari, reparatii, diverse inlocuiri ale echipamentelor deteriorate; serviciul prestat se factureaza lunar pe baza tarifului aprobat de ANRE
De asemenea, societatea asigura energie electrica la consumatorii alimentati din linia electrica  Rucar – Valea lui Maldar prin linia electrica aeriana si postul de transformare 20/0,4 kV proprietate a Total Electric Oltenia, prin prestarea serviciilor energetice aferente şi asigurarea derulării contractelor de furnizare. Pentru consumatorii alimentati din aceasta linie, primim prognozele lunare ale agentilor economici, societatea debitoare intocmeste si transmite furnizorului de energie electrica prognozele de consum ale consumatorilor casnici pe baza istoricului de consum al acestora, intocmeste si transmite prognoza agregata a tuturor consumatorilor alimentati din această linie. De asemenea, in procesul de asigurare a energiei electrice pentru acesti consumatori, societatea face comanda de energie electrica lunara la furnizor, transmite acestuia eventualele modificari intervenite asupra valorii cantitatii prognozate, pentru a evita  dezechilibre şi a se încadra în limitele stabilite prin contractul de furnizare. Tot pentru derularea serviciului prestat acestor consumatori, se verifica si apoi se avizeaza procesele-verbale de citire contori la sfârsitul fiecarei luni, reprezentantii societatii citesc contorii de energie electrica, calculeaza consumul, iar prin deparatmentul de contabilitate se asigura facturarea energiei electrice consumate de acestia, transmiterea facturilor si incasarea lor. 
Paralel cu aceste activitati de asigurare a furnizarii energiei electrice, societatea desfasoara activitati de intretinere a liniei electrice si postului de transformare prin inspectii periodice, reparatii, inlocuiri ale echipamentelor deteriorate si orice alte activitati necesare pentru mentinerea acesteia in conditii bune de functionare si siguranta.
In plus, societatea ofera consultanta in domeniul furnizarii energiei electrice, pentru alti furnizori care actioneaza pe piata energiei electrice.
Evolutia economica a societatii a fost pozitiva, cifra de afaceri a acesteia ajungand la 29.230.986  RON, in anul 2008.
Incepand cu anul 2009, si societatea TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA s-a confruntat cu efectele nefaste ale crizei economico-financiare globale materializate in reducerea activitatii agentilor economici si, implicit, a consumului de energie electrica al acestor clienti ai debitoarei. 

SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA
Company details
Files actives
Files auctions
Print file
Company SC TOTAL ELECTRIC OLTENIA SA
VAT no RO 17501847
Trade Register no J38/444/2005
Locality Ramnicu Valcea
Contact Cezar Postoaca
Phone 0721284214
Email cezar.postoaca@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu