Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > EXPRES ELITE SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta ca la data de 08.11.2018 ora 14.00 va avea loc licitatia publica pentru vanzarea bunurilor mobile apartinand deb. EXPRES ELITE SRL
ROVIGO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei  EXPRES ELITE  S.R.L. cu sediul social în București, str. Pechea  nr. 10-12, etaj 1, ap.5, Cod de identificare fiscală 32161862, înregistrată la ORC sub nr. J40/10504/2013, desemnată prin Incheierea de sedinta din data de 09.08.2016 pronunţată de către Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 29705/2/2016, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 08.11. 2018, orele 14,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea bunurilor mobile apartinand EXPRES ELITE  S.R.L. dupa cum urmeaza:


Nr.crt.    Nr. inventar    Valoare estimata (LEI)
1    Obiecte de inventor tip HORECA            ( conform anexa)     RON                   1.314
2    Bunuri mobile (mijloace fixe de natura aparatelor de gatit tip HORECA – conform anexa)     RON                   2.604
TOTAL     RON                   3.918


Pretul de pornire al licitatiilor este redus cu 25 % din pretul stabilit prin evaluare   +  TVA conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 06.12.2017.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor, lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Cei care doresc sa participe la licitatie sunt obligati sa prezinte cu cel putin 24 de ore inainte de tinerea licitatiei: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii in cuantum de  10 % din valoarea bunurilor licitate in contul unic  RO75BREL0002001655610100 deschis la Librabank Sucursala Colentina, pe numele societatii debitoare; dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 500 lei (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului mobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor  din Caietul de Sarcini;

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va relua in aceleasi loc si aceleasi conditii la 15.11.2018,  la 22.11.2018, la 29.11.2018 si  la 06.12.2018.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67.; 0722.96.52.56.EXPRES ELITE SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor EXPRES ELITE SRL
CUI 32161862
RC J40/10504/2013
Localitate Bucuresti
Adresa Bucuresti
Data licitatie 8 noiembrie 2018
Persoana contact ROVIGO SPRL - FILIALA BRASOV
Telefon 0371.069.013
Email office@rovigobv.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu