Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > KRON RUNGER SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta ca la data de 09.11.2018 va avea loc licitatia publica in vederea vanzarii proprietatii imobiliare aflate in prop. deb. KRON RUNGER
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, Judeţul Braşov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei KRON RUNGER S.R.L., desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 1483 din data de 23.11.2016, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 5610/62/2016, privind pe debitoarea KRON RUNGER S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, având sediul în  Str. Octavian Goga, nr. 39, Bl.210 A, sc. B, apt. 2, Judeţul Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/551/2011 şi Cod Unic de Înregistrare 28269034, în exercitarea atribuţiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
În temeiul art. 154 şi următoarele din Legea 85/2014 şi în conformitate cu Hotărârile Adunării Creditorilor KRON RUNGER S.R.L. din 02.11.2018,
Prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că la data de 09.11.2018, orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judeţul Braşov, va avea loc vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru achiziţionarea în bloc a proprietăţii imobiliare, compusă din 3 loturi teren adiacente – arabil extravilan cu suprafeţe de 8050 mp, 2000 mp şi 2000 mp ( 12.050 mp ) înscrise în CF 102227, CF 102230 şi CF 102235 amplasate în Com. Hărman, Jud. Braşov, aflat în proprietatea debitoarei, astfel cum este descris în Raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator VITTA SEBASTIAN P.F.A.
Informaţii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pretul de pornire al licitaţiei publice va incepe de la preţul total  de 45.187,50 euro, redus cu 25 % din preţul stabilit iniţial, conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 02.11.2018.
TVA - ul se va calcula şi achita conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare la data transferului de proprietate.

Pentru participarea la licitaţie se va achita o garanţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvenţă ...........................................deschis la........................pe numele KRON RUNGER  S.R.L. – în faliment, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru achiziţionarea a bunului imobil situat în Com. Hărman, Jud. Braşov, aflat în proprietatea  KRON RUNGER  S.R.L. .”
Persoanele care vor sa participe la licitaţie sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-şi procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAŞOV. Preţul caietului de sarcini este în cuantum de 500 lei, inclusiv TVA.
Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse la registratura  ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAŞOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 7.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie şi documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 12.10.2017, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. j) Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua în aceleaşi condiţii şi în acealaşi loc la 16.11.2018, 23.11.2018, 30.11.2018, 07.12.2018, 14.12.2018, 21.12.2018 şi 28.12.2018 cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar, telefon 0722965256 sau la adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .


KRON RUNGER SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor KRON RUNGER SRL
CUI 28269034
RC J08/551/2011
Localitate Brasov
Adresa Brasov
Data licitatie 9 noiembrie 2018
Persoana contact ION MANGUCI
Telefon 0722965256
Email ion.manguci@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu