Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > ESTUAR SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 09.11.2020 orele 11.00 va avea loc vanzarea prin licitatie a proprietatii imobiliare apartinand debitoarei ESTUAR SRL
ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ESTUAR SRL (in faliment) cu sediul social în Braila, Str. Mihai Bravu, Nr. 403, Judet Braila, Cod unic de înregistrare 14241408, înregistrată la ORC  sub nr. J09/361/2001, desemnat prin Sentinta nr. 48 din data de 12.02.2018, pronuntata de judecătorul-sindic in dosarul nr. 2460/113/2015, aflat pe rolul Tribunalului Braila, Secţia a II a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in conformitate cu hotararea Adunarii Creditorilor din data de 14.05.2020, prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 09.11.2020, ora 11.00,  la sediul lichidatorului judiciar va avea loc vanzarea in bloc prin licitatie publica deschisa cu strigare a proprietatii imobiliare, apartinand ESTUAR SRL, compusa din teren in suprafata de 1500 mp, hala productie 404 mp, usa exterior, usa garaj, usa exterior, instalatie electrica, situata in Braila, Cartier Vidin, str. Eroilor, nr. 1, (IMOBIL B) – LOT 1, jud. Braila, CF 80686, nr. Cadastral 80686, respectiv 80686-C2, astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de catre Expert evaluator Velicu Casiana Nicoleta.

Pretul de pornire al licitatiei este de 71.403 EURO, exclusiv TVA, conform hotararii Adunarii Creditorilor din data de 14.05.2020.

Pretul reprezinta 70% din valoarea integrala stabilita in raportul de evaluare intocmit de catre Expert evaluator Velicu Casiana Nicoleta si aprobat de Adunarea Creditorilor in cadrul sedintei din data de 07.10.2020.

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata, in contul unic de insolventa deschis la Banca Transilvania – sucursala Braila, pe numele ESTUAR SRL. Garantia de participare se poate constitui prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO06 BTRL 0090 1202 A294 92XX deschis la BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA BRAILA pe numele ESTUAR S.R.L., cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului imobil situat in Braila, Cartier Vidin, str. Eroilor, nr. 1, jud Braila aflat in proprietatea ESTUAR SRL”.  Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului ESTUAR SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 500 lei, exclusiv TVA.
Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 19.06.2018, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
    
In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de se va relua in data de 23.11.2020, 07.12.2020, 21.12.2020, 04.01.2021, 18.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021, avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Persoanele interesate pot obtine date si informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0720.050562.


ESTUAR SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor ESTUAR SRL
CUI 14241408
RC J09/361/2001
Localitate Braila
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 9 noiembrie 2020
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu