Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > PRITA SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 11.02.2021 ora 12.00 va avea loc licitatia publica pentru vanzarea bunului imobil apartinand PRITA SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului PRITA  S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul în Str. Jean Steriadi, nr. 20, bl. 121, sc. B, et. 4, apt. 30, sect. 3, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J40/833/2011 şi Codul Unic de Înregistrare 15765214, desemnat de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 1916/3/2012,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 11.02.2021, ora 12,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, va avea loc licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea bunului imobil apartinand PRITA S.R.L., situat in intravilanul loc. Dabuleni, str. Victor Babes, nr. 6, jud. Dolj, compus din teren  in suprafata de 338 mp si constructie, conform Cartii Funciare nr. 300049  si numar cadastral 445/1.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul  de pornire  reprezentand  100% din valoarea stabilita prin evaluare, respectiv 36.800 EURO, exclusiv TVA, conform hotararii Adunarii Creditorilor din 28.09.2020.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei.
Pana la data sedintei de  licitatie, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini, contra sumei de 2000 lei, exclusiv TVA.
Cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen este  obligatoriu sa depuna o garantie la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea imobilului. Dovada platii garantiei si a cumpararii caietului de sarcini  vor fi anexate la oferta de cumparare si vor fi depuse lichidatorului judiciar  cu cel putin 24 ore inainte de sedinta de  licitatie.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa OP prin care sa se ateste depunerea garantiei; dovada cumpararii caietului de sarcini; cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunului aflat in patrimoniul debitorului PRITA S.R.L.  

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va relua in aceleasi conditii si la aceeasi ora in datele de 03.03.2021, 23.03.2021, 12.04.2021, 02.05.2021.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64, 021- 210.16.67 si  0724.32.34.42.

PRITA SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor PRITA SRL
CUI 15765214
RC J/40/833/2011
Localitate Bucuresti
Adresa Bucuresti
Data licitatie 11 februarie 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu