Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC TRADE LAND SPEDITION SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 23.11.2020 orele 12.00 va avea loc licitatia pentru bunurile mobile - autoturisme aflate in proprietatea debitoarei TRADE LAND SPEDITION SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar desemnat prin Sentinta Civila 1295 din data de 02.10.2014, pronunţată de Tribunalul Dolj – Sectia Civila in dosarul nr. 8018/63/2013., privind pe debitoarea TRADE LAND SPEDITION S.R.L –in faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul in Comuna Carcea, Str. Plaiului, nr. 21, judet Dolj CUI 4333946, Nr. ONRC J16/2052/1993
Prin prezenta publicatie de vanzare, avand in vedere hotararea adunarii creditorilor din 14.03.2016 prin care a fost aprobat regulamentul de vanzare a bunurilor mobile si hotararea adunarii creditorilor din 12.02.2020, se aduce la cunostinta generala ca la data de 23.11.2020, ora 12:00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea in mod individual, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a autoturismelor apartinand debitoarei sus-mentionate, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.     DENUMIRE     Nr. inmatric.     serie sasiu     Pret pornire
Fara TVA
EURO
1     Camion Iveco Eurocargo     DJ 78 TLS     ZCFA75A0002300949     1371,5
2     Duba Iveco 35 C 13     DJ 11 TLS     ZCFC3591005367969     1040
3     Camion Iveco Eurocargo     DJ 13 TLS     ZCFA75A0002343544     1540,5
4     Duba Iveco DAILY 50 C 13     DJ 15 TLS     ZCFC5090005442851     1436,5
5     Duba Fiat Ducato 2,8 D     DJ 28 TLS     ZFA23000005865249     1001
6     Duba Iveco DAILY 50 C 14     DJ 74 TLS     ZCFC50A1005567601     1592,5
7     Duba Iveco DAILY 50 C 14     DJ 76 TLS     ZCFC50A1005566180     1696,5
8    Duba Iveco DAILY 50 C 14     DJ 79 TLS     ZCFC50A1005567600     1696,5
9     Daewoo Matiz     DJ 06 TLS     UU6MF48416D082879     136,5
10     Daewoo Matiz     DJ 98 TLS     UU6MF48415D073140     156
11     Duba Iveco DAILY 50 C 13     DJ 73 TLS     ZCFC5090005484093     1612

La valorile cuprinse in tabelul de mai sus, se va adăuga TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor administratorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunurilor mobile si sunt obligate sa depuna o garantie in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei platibila in lei, la cursul de referinta leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii in contul unic de lichidare deschis pe numele TRADE LAND SPEDITION S.R.L. – in faliment.
Pretul caietului de sarcini este de 300 lei, exclusiv TVA/mijloc auto. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00.

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Regulamentul de vanzare si Raportul de evaluarea intocmit in cauza, parti integrante ale Caietului de Sarcini. In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in datele de 07.12.2020, 21.12.2020, 04.01.2021, 18.01.2021, 01.02.2021,  la acelasi pret de pornire, in acelas loc si la aceeasi ora.
Relatii  puteti obtine la telefon 0724323442, persoana de contact Cristian Stangaciu.


SC TRADE LAND SPEDITION SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC TRADE LAND SPEDITION SRL
CUI 4333946
RC J16/2052/1993
Localitate Carcea
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 23 noiembrie 2020
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu