Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA MINELOR SA
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 25.02.2019 va avea loc licitatia publica pentru Hala productie aflata in prop deb CONTRANSIMEX SA
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A., – în faliment, in bankruptcy, en falite desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 4983/06.07.2010  pronunţată de Tribunalul Bucuresti  secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 31683/3/2009, avand sediul în Bdul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti, numărul de ordine in Registrul Comerţului - J40/1064/1991 şi Codul Unic de Înregistrarare 1568107,
Prin prezenta publicatie de vanzare, in conformitate cu hotararea adunarii creditorilor din data de 29.01.2019, se aduce la cunostinta generala ca la data de 25.02.2019, orele 15,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului  compus  din constructie cu regim de inaltime P+2, situata in Str. Portului nr. 1, Giurgiu.


Caracteristici proprietate :
          Hala de productie in suprafata de 2,626.52 mp (conform incheierii nr. 12591/2006) si corp administrativ P+2E avand suprafata construita  de 441,98 mp pe nivel .

          Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de evaluare respectiv 550.000 EURO + TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor, lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen fiind  obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de  25 % din valoarea imobilului, in contul  nr.    RO31BREL0002000365420100 deschis la LIBRA BANK S.A. Suc. Bucuresti, pentru SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. - in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie. De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA.
Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 10.000 lei, exclusiv TVA (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul SOCIETATII COMERCIALE DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite);

În caz de neadjudecare, licitaţiile publice se vor relua în acelasi loc si la aceeasi oră, in datele de 04.03.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2019, 08.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019, 29.04.2019, 06.05.2019, 13.05.2019, 20.05.2019, 27.05.2019.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu, numar de telefon: 0724.29.11.68.


SC PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA MINELOR SA
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA MINELOR SA
CUI 14923006
RC J40/9811/2002
Localitate Targu Jiu
Adresa Bucuresti
Data licitatie 25 februarie 2019
Persoana contact Cezar Postoaca
Telefon 0721284214
Email cezar.postoaca@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu