Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC CONTRANSIMEX SA
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 25.02.2019 va avea loc licitatia publica pentru teren intravilan aflat in prop deb CONTRANSIMEX
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A., – în faliment, in bankruptcy, en falite desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 4983/06.07.2010  pronunţată de Tribunalul Bucuresti  secţia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 31683/3/2009, avand sediul în Bdul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti, numărul de ordine in Registrul Comerţului - J40/1064/1991 şi Codul Unic de Înregistrarare 1568107,
Prin prezenta publicatie de vanzare in conformitate cu hotararea adunarii creditorilor din data de 29.01.2019, se aduce la cunostinta generala ca la data de 25.02.2019, orele 14,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a terenului intravilan in suprafata de 21.011 mp, situat in Bucuresti, str. Balota, nr. 4, sector 1, aflat în proprietatea debitoarei, inscris in Cartea Funciara nr. 20442, avand nr. cadastral 10158.

Caracteristici proprietate :
teren intravilan, imprejmuit cu gard de beton si constructie cu regim de inaltime P, situata in str. Balota nr. 4, sector 1, Bucuresti in suprafata  de 21.011 mp.
 Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de evaluare, respectiv 4.160.000 EURO + TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor, lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen fiind obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO SPRL, in cuantum de 25% din valoarea imobilului, in contul nr. RO31BREL0002000365420100 deschis la LIBRA BANK S.A. Suc. Bucuresti, pentru SOCIETATEA COMERCIALA DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. - in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie. De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 10.000 lei + TVA.
Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul SOCIETATII COMERCIALE DE ANTREPENORIAT IN CONSTRUCTII, INDUSTRIE, TRANSPORTURI, COMERT SI SERVICII CONTRANSIMEX S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite);

În caz de neadjudecare, licitaţiile publice se vor relua în acelasi loc si la aceeasi oră, in datele de 04.03.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2019, 08.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019, 29.04.2019, 06.05.2019, 13.05.2019, 20.05.2019, 27.05.2019.
Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL, la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu, numar de telefon: 0724.29.11.68.


SC  CONTRANSIMEX SA
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC CONTRANSIMEX SA
CUI 1568107
RC J/40/1064/1991
Localitate Bucuresti
Adresa Bucuresti
Data licitatie 25 februarie 2019
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu