Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > DIESEL ONE
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 28.01.2020 orele 13.00 va avea loc licitatia pentru imobilul teren si constructii situate in Pecica aflate in proprietatea debitoarei DIESEL ONE SRL
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judetul Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei DIESEL ONE  S.R.L., desemnat prin Hotararea nr.486 din 21.03.2018, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul nr. 1971/1285/2012, privind pe debitoarea DIESEL ONE  S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul in Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/735/2000 si cod unic de inregistrare 13627835,
Prin prezenta publicatie se aduce la cunostinta generala ca la data de 28.01.2020 orele 13,00, in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare,  a imobilului teren si constructii situate in Pecica, nr.294 , jud. Arad, compus din parcela in suprafata de 1295 mp si parcela in suprafata de 9.033 mp, pe care sunt edificate constructie, statie PECO, platforme betonate si imprejmuiri, apartinand societatii debuitoare.

Pretul de pornire al licitatiilor este de 236.160  euro fara TVA , si este redus cu 40 % fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator QUANTUM EVALURI S.R.L. DEVA la 20.07.2018 si aprobat de creditorii DIESEL ONE S.R.L. in Adunarea  Creditorilor din  10.09.2018.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei,  persoanele care vor sa liciteze sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul  nr. RO 43INGB0002008152318931 deschis  pe numele  DIESEL ONE  S.R.L. - in faliment. Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini este  de 500 lei exclusiv TVA , pentru fiecare bun licitat.

In caz de neadjudecare, licitatiile publice deschise cu strigare vor avea loc la 12.02.2020, la 26.02.2020, la 12.03.2020, la 26.03.2020, la 10.04.2020, la 24.04.2020 si la 08.05.2020, in aceleasi conditii ca la prima licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, la telefon: 0722965256.


DIESEL ONE
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor DIESEL ONE
CUI 13627835
RC J20/735/2000
Localitate Cluj-Napoca
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 28 ianuarie 2020
Persoana contact Secretariat Filiala Brasov
Telefon 0371.069.013
Email office@rovigobv.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu