Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > DIESEL ONE
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 28.01.2020 orele 14.00 va avea loc licitatia pentru autoturismele aflate in proprietatea debitoarei DIESEL ONE SRL
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judetul Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei DIESEL ONE  S.R.L., desemnat prin Hotararea nr.486 din 21.03.2018, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj, in dosarul nr. 1971/1285/2012, privind pe debitoarea DIESEL ONE  S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul in Brad, str. Decebal, nr. 7, judetul Hunedoara, numar de ordine in Registrul Comertului J20/735/2000 si cod unic de inregistrare 13627835,
Prin prezenta publicatie se aduce la cunostinta generala ca la data de 28.01.2020, orele 14:00, in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare,  a urmatoarelor autoturisme:

NR.
CRT.    
DENUMIRE    
NUMAR
INMATRICULARE    
NUMAR
IDENTIFICARE    PRET PORNIRE
LICITATIE
(FARA TVA)    LOCATIE
1    FORD FOCUS    HD 09 FJY    WF04XXWPD46L28012    572 EURO    DEVA
2    FORD FOCUS     HD 99 FJZ    WF04XXWPD46L27951          631  EURO    BUCURESTI
3    FORD FOCUS     HD 09FLH    WF04XXWPD46L83836          572 EURO    PECICA -ARAD
4    FORD FOCUS     HD 31 EDY    WF04XXWPD46B23707    572  EURO    DEVA
5    FORD FOCUS     HD 33 EDY    WF04XXWPD46B23549    117  EURO    DEVA
6          VOLVO S40     HD 13 EDI    YV1MS754182366421    1.093  EURO    BUCURESTI
7    FORD FOCUS     HD 18 EDI    WF04XXWPD47L54364    645  EURO    TIMISOARA
8    FORD FOCUS     HD 14 EDI    WF04XXWPD47L54450    645  EURO    PECICA - ARAD
9.    FORD FOCUS    HD 09 EDI    WF04XXWPD47L54150    595  EURO    BUCURESTI


Pretul de pornire al licitatiilor reprezinta 50 % din pretul stabilit prin evaluare, asa cum a fost  aprobat de creditorii DIESEL ONE S.R.L. in  Adunarea Creditorilor din  27.04.2018.
In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Cu cel putin 24 de ore inainte de data licitatiei,  persoanele care vor sa liciteze sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul  nr. RO 43INGB0002008152318931 deschis  pe numele  DIESEL ONE  S.R.L. - in faliment. Ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini. Pretul caietului de sarcini este  de 500 lei exclusiv TVA , pentru fiecare bun licitat.


In caz de neadjudecare, licitatiile publice deschise cu strigare vor avea loc la 12.02.2020, la 26.02.2020, la 12.03.2020, la 26.03.2020, la 10.04.2020, la 24.04.2020, si la 08.05.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand acelasi pret de pornire.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, la telefon: 0722965256.


DIESEL ONE
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor DIESEL ONE
CUI 13627835
RC J20/735/2000
Localitate Cluj-Napoca
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 20 ianuarie 2020
Persoana contact Secretariat Filiala Brasov
Telefon 0371.069.013
Email office@rovigobv.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu