Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > RED SCORPIO
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 29.01.2020 orele 14.00 va avea loc licitatia pentru bunurile imobile - teren si cosntructii aflate in proprietatea debitoare RED SCORPIO SRL
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei RED SCORPIO S.R.L., cu sediul în Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Str. CÂMPULUI, Nr. 4, CAM. 3, Judet Braşov, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J8/2793/2004 şi Codul Unic de Înregistrare 16983233, în dosarul nr. 850/62/2017 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II -a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
În temeiul art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 și în conf. cu Hotărârea Adunării Creditorilor RED SCORPIO S.R.L. din 30.08.2019.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 29.01.2020, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunului  imobil -Teren și construcții – Ferma agrozootehnica amplasată în extravilanul Localității Dacia, Județul Brașov, compusa din :

-    Teren extravilan „arabil” in suprafata totala de 15.400 mp, identificat sub nr. cad. 100246, inscris in CF nr. 100246 Jibert, jud. Brasov .

-    Cladire – Adapost pentru ingrasarea suinelor S+P, alcatuit din 2 hale avand suprafata construita de 1.494 mp

Pretul de pornire al licitatie este de 184.000 Euro,  redus cu 5 %  din pretul stabilit prin evaluare, conform hotararii Adunarii Creditorilor din 15.01.2020

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ....................................... deschis la..............................., pe numele RED SCORPIO S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului ......................................... aflat în proprietatea RED SCORPIO S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 10.000 lei, exclusiv TVA.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.  
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 30.08.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 06.02.2020, 14.02.2020 si 21.02.2020.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .


RED SCORPIO
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor RED SCORPIO
CUI 16983233
RC J8/2793/2004
Localitate Brasov
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 29 ianuarie 2020
Persoana contact Ion Manguci
Telefon 0722965256
Email ion.manguci@rovigobv.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu