Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > RED SCORPIO
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 29.01.2020 orele 14.00 va avea loc licitatia pentru bunurile mobile aflate in prop deb RED SCORPIO SRL
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei RED SCORPIO S.R.L., sediul în Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Str. CÂMPULUI, Nr. 4, CAM.3, Jud. Braşov, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J8/2793/2004 şi Codul Unic de Înregistrare 16983233, în dosarul nr. 850/62/2017 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II -a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal ,
În temeiul art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 și în conf. cu Hotărârea Adunării Creditorilor RED SCORPIO S.R.L. din 15.01.2020.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 29.01.2020, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a Bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și mijloacelor de transport auto, apartinand societatii debitoare., conform listei anexate prezentei.
Pretul de pornire al licitatiilor este redus cu 5 %  din pretul stabilit prin evaluare, conform hotararii Adunarii Creditorilor din 15.01.202.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ....................................... deschis la..............................., pe numele RED SCORPIO S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului ......................................... aflat în proprietatea RED SCORPIO S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy ”, „en faillite”.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini se va stabili in functie de valoarea si complexitatea bunului scos la licitatie.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.  
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 30.08.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 06.02.2020, 14.02.2020 si 21.02.2020 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .


LISTA ANEXA BUNURI MOBILE    

Nr. inv.           Denumire mijloc fix       Stare tehnico-functionala                                                Valoare de piata
            
             euro      Ron
1    Cisterna Vacuum Tanker V70 Serie 23217    Pp Functional    2.960                                         13.971
2    Mixer dejectii MTX 3600/5 Serie 073432    Pp Functional    360                                                 1.699
3    Milker 2/1 inox seria 3319    Pp Functional    178                                                                           840
4    Milker 2/1 inox seria 3387    Pp Functional    178                                                                           840
5    Milker 2/1 inox seria 5630    Pp Functional    178                                                                          840
6    Statie muls    Nefunctional/Descompletat/Material reciclabil    7                                          35
7    Tanc racire lapte    Pp Functional    1.600                                                                       7.552
8    Tanc racire lapte    Pp Functional    1.600                                                                       7.552
9    Cultivator(sapa porumb)    Pp Functional    246                                                                       1.163
10    Generator curent monofazat 2,9 kw    Pp Functional    148                                                        700
11    Tractor DEUTS FAHR 410 EOLINE    Pp Functional dupa reparatii    5.785                                27.305
12    Schaeffer 3350    Nefunctional/Descompletat/Material reciclabil    15                                          70
13    Echipament de spalare sub presiune    Nefunctional/Descompletat/Material reciclabil    7          35
14    Echipament de spalare sub presiune    Nefunctional/Descompletat/Material reciclabil    7          35
15    Matura 1,50 m cu cupa de praf    Nefunctional/Descompletat/Material reciclabil    7                  35
16    Autoutilitara FORD TRANSIT    Nefunctional/Descompletat/Piese dezmembrabile    2.000         9.440
RED SCORPIO
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor RED SCORPIO
CUI 16983233
RC J8/2793/2004
Localitate Brasov
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 29 ianuarie 2020
Persoana contact Ion Manguci
Telefon 0722965256
Email ion.manguci@rovigobv.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu