Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC TI PARTNERS CONSTRUCT SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 11.01.2021, orele 13,00, va avea loc vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 5.000 mp proprietatea T&I PARTNER`S CONSTRUCT S.R.L.
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR RFO II - 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar desemnat prin Hotararea nr. 13082/17.12.2012, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 15719/3/2010, privind pe debitoarea T&I PARTNER`S CONSTRUCT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul în Buftea, str. Trandafirilor, nr. 16, camera 2, judetul Ilfov, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J23/1556/2006 şi Codul Unic de Înregistrare 18908955,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 11.01.2021, orele 13,00, in Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 5.000 mp situat in extravilanul comunei Domnesti, judetul Ilfov, tarla 58, parcela 253, aflat în proprietatea debitoarei.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de 40.000 EURO, exclusiv TVA, reprezentand 80% din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare, conform Hotararii Adunarii creditorilor din data de 10.03.2015.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini. Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.  

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din pretul de licitatie, in contul  nr. RO68 WBAN 0099 1V06 7621 RO01 - INTESA SAN PAOLO pentru T&I PARTNER`S CONSTRUCT S.R.L. - in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie.
De asemenea, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 1.000 lei + TVA.
Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa chitanta / OP prin care se atesta depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul T&I PARTNER`S CONSTRUCT S.R.L. (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

In caz de neadjudecare, urmatoarele licitatii publice vor avea loc in data de 25.01.2021, 08.02.02021, 22.02.2021, 08.03.2021, 22.03.2021, 05.04.2021, 19.04.2021, 03.05.2021, 17.05.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand acelasi pret de pornire.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 0724 323 442; 021 210 16 67.


SC TI PARTNERS CONSTRUCT SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC TI PARTNERS CONSTRUCT SRL
CUI 18908955
RC J23/1556/2006
Localitate Buftea
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 11 ianuarie 2021
Persoana contact Catinca Niculescu-Duvaz
Telefon 0724323442
Email catinca.duvaz@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu