Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC POWERTEK INVESTMENTS SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vz se aduce la cunostiinta generala ca in data de 15.11.2018 ora 12 are loc licitatia publica pentru teren extravilan agricol aflat in prop deb SC POWERTEK INVESTMENTS SRL
Subscrisa ROVIGO SPRL cu sediul în Bucuresti, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin CRISTIAN STÂNGACIU, practician în insolvență, în calitate de Lichidator judiciar al SC POWERTEK INVESTMENTS SRL (în faliment, in banckruptcy, en faillite), cu sediul în Municipiul Bucuresti, sector 1,str. Siret, nr.64, parter, camera 1, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J40/24162/2007, şi Codul Unic de Inregistrare 22972018, societate aflată în procedura simplificată de faliment conform Sentinței civile nr.638 pronunțată în data de 17.02.2017, în dosarul nr. 21492/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București,  Secția a-VII-a Civilă.
în temeiul art. 156 din Legea 85/2014 și în conformitate cu hotărârile Adunării Creditorilor  din 18.06.2018
    Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că, la data de 15.11.2018 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1. va avea loc prima licitaţie publică având ca obiect vânzarea în mod individual la licitaţie publică deschisă ascendentă cu strigare a activului- TEREN EXTRAVILAN AGRICOL, T78, P676/15 situat în Sat Gura Ocniței, Comuna Gura Ocniței, jud. Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 70244, fiind identificat cu nr. Cadastral 1226 pentru teren.
Activul scos la vânzare este descris pe larg în raportul de evaluare întocmit de societatea de evaluare NAI ROMÂNIA-APPRAISAL & VALUATION SRL, raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.
    Preţul de pornire la licitaţie este cel stabilit de creditorul garantat și aprobat de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 18.06.2018 şi anume de 20.000 Euro+TVA (douăzeci de mii de Euro plus TVA), reprezentând 100% din preţul de începere a licitaţiilor stabilit de creditorul garantat și aprobat de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 18.06.2018).
    Garanția de participare la licitația publică deschisă ascendentă cu strigare este de 10% din preţul de pornire a licitației fără TVA pentru activul scos la vânzare. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei participantii sunt obligati sa achite garantia prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO67BREL0002001866260100 deschis la LIBRA BANK pe numele SC POWERTEK INVESTMENTS SRL, Cod fiscal beneficiar 22972018.
Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO67BREL0002001866260100 deschis la LIBRA BANK pe numele SC POWERTEK INVESTMENTS SRL, Cod fiscal beneficiar 22972018 cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului situat în Com. Gura Ocniței, Sat Gura Ocniței, T78, P676/15, jud. Dâmbovița, aflate în proprietatea  SC POWERTEK INVESTMENTS SRL”.
Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării debitoarei cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.

-Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL începând cu data apariţiei anunţului de vânzare.
Preţul pentru „Caietul de sarcini” aferent bunului scos la vânzare, aflat în proprietatea SC POWERTEK INVESTMENTS SRL, este 1.000 lei exclusiv TVA, acest preț fiind aprobat de creditori.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop .
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare actualizat conform hotărârii adunării generale a creditorilor din data de 18.06.2018, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL, într-un singur plic sigilat și închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.
În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”
În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, administratorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.
-Data primei licitaţii, din setul celor 10(zece) licitaţii publice aprobate de creditori la preţul de 20.000 Euro+TVA care reprezintă 100% din prețul stabilit de creditorul garantat și aprobat de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 18.06.2018: Prima licitaţie va avea loc în data de 15.11.2018 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
-Data următoarelor 9(nouă) licitaţii publice la preţul de 20.000 Euro+TVA care reprezintă 100% din prețul stabilit de creditorul garantat și aprobat de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 18.06.2018 : În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 15.11.2018 nu oferă preţul de pornire sau, în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant, următoarele 9(nouă) licitaţii publice la preţul de pornire de 20.000 Euro+TVA care reprezintă 100% din prețul stabilit de creditorul garantat și aprobat de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor din 18.06.2018, vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 29.11.2018 ora 12°°, 13.12.2018 ora 12°°, 27.12.2018 ora 12°°, 10.01.2019 ora 12°°, 24.01.2019 ora 12°°, 07.02.2019 ora 12°°, 21.02.2019 ora 12°°, 07.03.2019 ora 12°°, 21.03.2019 ora 12°°  cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64, mobil 0724.291.168 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

SC POWERTEK INVESTMENTS SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC POWERTEK INVESTMENTS SRL
CUI RO20715409
RC J40/24162/2007
Localitate Bucuresti
Adresa Bucuresti sector 1
Data licitatie 15 noiembrie 2018
Persoana contact ADINA MOLDOVAN
Telefon 0724323442
Email adina.moldovan@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu