Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC FARMASAN SRL
Licitatii Rovigo
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a bunului imobil compus din teren si constructie aflate in prop. debitoarei FARMASAN SRL
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1,  inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa  din Romania sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei FARMASAN S.R.L. debitoare in dosarul nr. 16351/3/2010, inmatriculata sub nr.J23/115/2005, CUI 17125394,
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 31.05.2018, orele 12,00,
in Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigarea bunului imobil compus din teren si constructie situate in orasul Bumbesti - Jiu, sat Curtisoara, nr 211, jud. Gorj, aflat in proprietatea debitoarei, avand ca pret de pornire 30.000 euro, plus TVA.

Caracteristici proprietati:

Imobil - situat in orasul Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr 211, jud Gorj, avand numar cadastral 1364, inscris in CF nr 1145 a orasului Bumbesti Jiu, compus din teren intravilan in suprafata de 21.724,93 mp, categorie de folosinta curti-constructii, impreuna cu constructiile situate pe acesta:
    C2: anexa, in suprafata construita de 273 mp;
    C5: anexa, in suprafata construita la sol de 1.002 mp;
    C7: anexa, in suprafata construita la sol de 785 mp;


    Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in Regulamentul de vanzare, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Pretul caietului de sarcini este de 3.000 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00 si sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO 39ROIN910400062368RO02 deschise la Romanian International Bank – Sucursala Mosilor, Bucurestipe numeleSC FARMASAN SRL. – in faliment.  
    
In caz de neadjudecare, licitatiile se vor organiza alte 4 licitatii la un interval de 14 zile si se vor desfasura in aceeasi zi a saptamanii, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL, la numarul de telefon: 0724323442, persoana de contact Cristian Stangaciu.


SC FARMASAN SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC FARMASAN SRL
CUI 17125394
RC J23/115/2005
Localitate Pantelimon
Adresa Oras Bumbesti - Jiu sat Curtisoara nr 211 jud Gorj
Data licitatie 31 mai 2018
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu