Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC FARMASAN SRL
Licitatii Rovigo
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a patru bunuri mobile compuse din teren si constructie aflate in prop. debitoarei SC FARMASAN SRL
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1,  inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa  din Romania sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei SC FARMASAN S.R.L. debitoare in dosarul nr. 16351/3/2010, inmatriculata sub nr.J23/115/2005, CUI 17125394,
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generalaca la data de 31.05.2018, orele 11,00,
in Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigarea a patru bunuri imobile compuse din teren si constructie situate în oras Bumbesti Jiu, sat Curtisoara,  nr 405,  jud.Gorj, aflate în proprietatea debitoarei, avand, in total, ca pret de pornire suma de 206.500 euro, exclusiv TVA,

Caracteristici proprietati:

1.    Imobil -situat in orasulBumbestiJiu, sat Curtisoara, nr 405, judGorj, avandnumar cadastral 1365/2/3/2, inscris in CF nr 1624 a orasuluiBumbestiJiu, compus din terenintravilancurti-constructii, in suprafata de 5.914 mp, siconstructiileedificatepeacesta, respectiv C1 (fosta C23)- in suprafataconstruita la sol de 136 mp; C2 (fosta C24) – in suprafataconstruita la sol de 909 mp; C3 (fosta C25) - in suprafata construita la sol de 324 mp; C4 (fosta C26) - in suprafataconstruita la sol de 42 mp;

2.    Imobil -situat in orasul BumbestiJiu, sat Curtisoara, nr 405, judGorj, avand numar cadastral 1365/2/1/1/2/2, inscris in CF nr 1807 a orasului Bumbesti Jiu, cu Incheierea nr. 17858/2008 a OCPI Gorj, compus din teren intravilanarabil in suprafata de 5.271 mp, lot nr 2 siconstructiileedificatepeacesta, respectiv C1 (fosta C2)- in suprafata construita la sol de 10 mp; C2 (fosta C1) – in suprafataconstruita la sol de 12 mp;

3.    Imobil -situat in orasulBumbestiJiu, sat Curtisoara, nr 405, judGorj, avandnumar cadastral 1365/2/3/1/1, inscris in CF nr 1771 a orasului Bumbesti Jiu, compus din teren intravilan curti-constructii, in suprafata de 6.369 mp, si constructiile edificate pe acesta, respectiv C1 (fosta C20)- in suprafata construita la sol de 2.159 mp; C2 (fosta C13) – in suprafata construita la sol de 51 mp; C3 (fosta C14) - in suprafata construita la sol de 52 mp; C4 (fosta C17) - in suprafata construita la sol de 2.159 mp;

4.    Imobil -situat in orasul Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr 405, jud Gorj, avand numar cadastral 1365/2/3/1/2, inscris in CF nr 1772 a orasuluiBumbesti Jiu, compus din teren intravilan curti-constructii, in suprafata de 7.027 mp, si constructiile edificate pe acesta, respectiv C5- in suprafata construita la sol de 2.159 mp; C6 – in suprafata construita la sol de 2.159 mp;

    Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in Regulamentul de vanzare, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Pretul caietului de sarcini este de  10.000 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00 si sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO 39ROIN910400062368RO02 deschise la Romanian International Bank – Sucursala Mosilor, Bucurestipe numeleSC FARMASAN SRL. – in faliment.  
    
In caz de neadjudecare, licitatiile se vor organiza alte 9 licitatii la un interval de 14 zile si se vor desfasura in aceeasi zi, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL, la numarul de telefon: 0724323442, persoana de contact Cristian Stangaciu.


SC FARMASAN SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC FARMASAN SRL
CUI 17125394
RC J23/115/2005
Localitate Pantelimon
Adresa Bumbesti Jiu sat Curtisoara nr 405 jud Gorj
Data licitatie 31 mai 2018
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu