Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > CIMED INTERNATIONAL SRL
Licitatii Rovigo
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, in suprafata totala de 107.916,92 mp, situat in com Corbeanca aflat in proprietatea debitoarei CIMED INTERNATIONAL
la data de 25.05.2018 orele 13.00,  la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”,  in suprafata totala de 107.916,92 mp, situat in com Corbeanca , Jud Ilfov, astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Veridio SRL si aprobat de adunarea creditorilor din data de 22.11.2016 Terenul in suprafata totala de 107.916,92 mp este alcatuit din 13 parcele de dimensiuni diferite, respectiv:
Nr. crt    Categoria de folosinta    Tarla    Parcela    CF    Nr. Cad.    Suprafata
(mp)
1     Padure    57    169/7    105922(CF vechi 6916)    98    4.916,83
2    Padure    57    169/8    105923(CF vechi 6917)    99    9.849,79
3    Padure    57    169/9    105924(CF vechi 6918)    100    9.851,57
4    Padure    57    169/10/1    105925(CF vechi 6919)    101    4.945,47
5    Padure    57    169/10/2    105926(CF vechi 6920)    102    4.960,40
6    Padure    57    169/11    105927(CF vechi 6921)    103    9.955,73
7    Padure    57    168/12    105928(CF vechi 6922)    180    8.777,93
8    Padure    57    168/13    105929(CF vechi 6923)    104    9.971,69
9    Padure    57    169/14    105930(CF vechi 6924)    105    9.900,05
10    Padure    57    169/15    105931(CF vechi 6925)    106    9.869,73
11    Padure    57    169/16    102627(CF vechi 6926)    107    4.886,67
12    Padure    57    169/17    105932(CF vechi 6927)    108    10.080,50
13    Padure    57    169/18    105933(CF vechi 6928)    109    9.950,56
Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor  sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.
Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare intocmit de catre VERIDIO SRL, respectiv valoarea determinata in ipoteza in care terenul este construibil, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 22.11.2016 si din data de 28.11.2017:
Denumire bun    Pret pornire
Teren extravilan     1.586.000 EURO, exclusiv TVA

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia de participare. Garantia de participare se constituie prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO85 INGB 0001 0001 7836 8914 deschis la ING Bank Romania, Metropolis  Branch, pe numele CIMED INTERNATIONAL SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului imobil - terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, situat in com. Corbeanca, jud. Ilfov, aflat in proprietatea Cimed International SRL.”     Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului CIMED INTERNATIONAL SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 700 lei fara TVA.
    Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 22.11.2016, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel, cu exceptia masurilor asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse.

    In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In caz de neadjudecare, licitatia  se va relua in data de 08.06.2018, respectiv 22.06.2018 avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora .

CIMED INTERNATIONAL SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor CIMED INTERNATIONAL SRL
CUI 12289485
RC J40/8532/1999
Localitate Bucuresti
Adresa com Corbeanca , Jud Ilfov
Data licitatie 25 mai 2018
Persoana contact ROVIGO SPRL
Telefon 0212.100.164 0724.323.442
Email office@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu