Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC IOROM TRADING SRL
Licitatii Rovigo
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare teren , curti constructii aflate in prop. IOROM TRADING SRL
la data de 31.05.2018, orele 15,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului constructie in suprafata de 79 mp si teren intravilan in suprafata de 6.800 mp, situat in Contesti, sat Boteni, judetul Dambovita, aflat în proprietatea debitoarei.

Caracteristici proprietate:
Terenul in suprafata de 6.800 mp este situat in intravilanul satului Boteni, comuna Contesti, in tarla 12, parcela 39,40, din care: 493 mp curti constructii impreuna cu constructia in suprafata de 79 mp si 6.307 mp teren arabil; numar cadastral 736, inscris in cartea funciara nr 487 a localitatii Contesti.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de evaluare stabilit la suma 18.000 EURO, exclusiv TVA.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea imobilului, in contul  nr. RO94 ROIN 9104 0007 7449 RO01 deschis la ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. – MOSILOR pentru S.C. IOROM TRADING S.R.L.-in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie. De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 500 lei. Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 500 lei (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul S.C. IOROM TRADING S.R.L. (in faliment, in bankruptcy, en faillite).

In caz de neadjudecare, se vor mnai organiza inca 3 licitatii la un interval de 3 saptamani, in aceeasi zi si la aceeasi ora.


SC IOROM TRADING SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC IOROM TRADING SRL
CUI 4380115
RC J40/17970/1993
Localitate Bucuresti
Adresa CONTESTI SAT BOTENI JUD DAMBOVITA
Data licitatie 31 mai 2018
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu