Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > MOPAN SA
Licitatii Rovigo
TEREN+IMOBIL Prin prezenta publicație de vânzare se aducem la cunoștința generală că la data de 10.02.2021, orele 14:00, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a bunurilor MOPAN SA
Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 10.02.2021, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri active imobile,  după cum urmează :


Nr. crt    DENUMIRE    LOCALITATE, JUDET    CF    MP    VALOARE (EURO)    
OBSERVATII
1    TEREN LANGA SECŢIA PANIFICAŢIE Nr.1 CUPTORUL DE AUR      SUCEAVA, SUCEAVA    34737    1.694    
209.380 €    
2    TEREN LANGA MOARA DE GRÂU DOLHASCA    DOLHASCA,
SUCEAVA    30445    3.710    
19.855 €    Se vinde impreuna, cu pozitia 2,3,4,5
3    CLADIRE DE PRODUCTIE-M.DOLHASCA    DOLHASCA, SUCEAVA    30445        
81.523,3 €    Se vinde impreuna, cu pozitia 2,3,4,5
4    STATIE PRIMIRE CF-M.DOLH.    DOLHASCA, SUCEAVA    30445        
24.923,25 €    Se vinde impreuna, cu pozitia 2, 3, 4,5
5    CASA POARTA-M.DOLH.    DOLHASCA, SUCEAVA    30445        
5.595,5 €    Se vinde impreuna, cu pozitia 2, 3, 4,5
6    TEREN LANGA COMPLEX PANIFICAŢIE FALTICENI    FĂLTICENI,
SUCEAVA    30031, 30032, 31443    5.664    55.052,5 €    Se vinde impreuna cu pozitia 7
7    CLADIRE-STR.D.LEONIDA,    FALTICENI, SUCEAVA    30031        
35.639,25 €    Se vinde impreuna cu pozitia 6
8    TEREN LANGA SECŢIA PANIFICAŢIE RADAUTI    RĂDĂUŢI,
SUCEAVA    32663    147    
1.805 €    
9    TEREN CURTI - FERMA SARATA BEREZENI    BEREZENI, VASLUI    70294    2.272    992,75 €    Se vinde impreuna cu pozitia 10
10    SEDIU ADM.-FERMA SARATA-BEREZENI    BREZENI, VASLUI    70294        7.129,75 €    Se vinde impreuna cu pozitia 9

                        
                                
Prețul de pornire al licitației publice va începe la prețul redus cu 5% din valoarea stabilita prin evaluare de catre evaluatorul angajat FORTIS GLOBAL, conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 31.08.2020.
Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO26ROIN2060413880151039 deschis la Idea Bank S.A., pe numele MOPAN S.A., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea ........................”
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este cuprins intre 500 lei si 10.000 lei, în funcție de valoarea fiecărui bun vândut.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.  
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 05.11.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 24.02.2021, 10.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021 si 16.06.2021, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722.965.256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

MOPAN SA
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor MOPAN SA
CUI 3177520
RC J37/694/2008
Localitate Vaslui
Adresa Bucuresti
Data licitatie 10 februarie 2021
Persoana contact Ion Manguci
Telefon 0722965256
Email ion.manguci@rovigobv.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu