Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC FARMASAN SRL
Licitatii Rovigo
Vanzare prin licitatie publica imobile situate in Bumbesti Jiu, judetul Gorj
PUBLICATIE DE VANZARESubscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1,  inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitorului FARMASAN S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite, debitor in dosarul nr. 16351/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia A VII-A Civila, CUI 17125394, cu sediul social in loc. Pantelimon, str. Viilor, nr. 45, judetul Ilfov; inregistrata la Registrul Comertului sub nr.: J23/115/2005, prin prezenta publicatie de vanzare, avand in vedere hotararea Adunarii Creditorilor FARMASAN S.R.L. din data de 15.02.2021, se aduce la cunostinta generala ca la data de 09.03.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1 va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigare a patru bunuri imobile compuse din teren si constructie situate în oras Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr. 405, jud. Gorj, aflate în proprietatea debitorului, la pretul de pornire de 165.000 EURO, inclusiv TVA.

Caracteristici proprietati:
1.    Imobil - situat in orasul Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr. 405, jud. Gorj, avand numar cadastral 1365/2/3/2, inscris in CF nr. 1624 a orasului Bumbesti Jiu, compus din teren intravilan curti-constructii, in suprafata de 5.914 mp, si constructiile edificate pe acesta, respectiv C1 (fosta C23)- in suprafata construita la sol de 136 mp; C2 (fosta C24) – in suprafata construita la sol de 909 mp; C3 (fosta C25) - in suprafata construita la sol de 324 mp; C4 (fosta C26) - in suprafata construita la sol de 42 mp;
2.    Imobil - situat in orasul Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr. 405, jud. Gorj, avand numar cadastral 1365/2/1/1/2/2, inscris in CF nr. 1807 a orasului Bumbesti Jiu, cu Incheierea nr. 17858/2008 emisa de OCPI Gorj, compus din teren intravilan arabil in suprafata de 5.271 mp, lot nr. 2 si constructiile edificate pe acesta, respectiv C1 (fosta C2) - in suprafata construita la sol de 10 mp; C2 (fosta C1) – in suprafata construita la sol de 12 mp;
3.    Imobil - situat in orasul Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr. 405, jud. Gorj, avand numar cadastral 1365/2/3/1/1, inscris in CF nr. 1771 a orasului Bumbesti Jiu, compus din teren intravilan curti-constructii, in suprafata de 6.369 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv C1 (fosta C20) - in suprafata construita la sol de 2.159 mp; C2 (fosta C13) – in suprafata construita la sol de 51 mp; C3 (fosta C14) - in suprafata construita la sol de 52 mp; C4 (fosta C17) - in suprafata construita la sol de 2.159 mp;
4.    Imobil - situat in orasul Bumbesti Jiu, sat Curtisoara, nr. 405, jud. Gorj, avand numar cadastral 1365/2/3/1/2, inscris in CF nr. 1772 a orasului Bumbesti Jiu, compus din teren intravilan curti-constructii, in suprafata de 7.027 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv C5 - in suprafata construita la sol de 2.159 mp; C6 – in suprafata construita la sol de 2.159 mp.

Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in Regulamentul de vanzare, parte intregranta a Caietului de Sarcini.
In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Pretul caietului de sarcini este de  5.000 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00 si sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO 39ROIN910400062368RO02 deschis la Idea Bank – Sucursala Mosilor, Bucuresti, pe numele FARMASAN SRL. – in faliment.  
    
In caz de neadjudecare, vor mai avea loc inca 9 sedinte de licitatie, care se vor relua la un interval de 14 zile, in datele de 23.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, in aceleasi conditii si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL la numarul de telefon: 0724323442, persoana de contact: Cristian Stangaciu.*Prezenta publicaţie de vânzare anulează publicaţia de vânzare nr. 5293/24.11.2020.

SC FARMASAN SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC FARMASAN SRL
CUI 17125394
RC J23/115/2005
Localitate Pantelimon
Adresa Bucuresti
Data licitatie 9 martie 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu