Evenimente
Home > Evenimente > Noutati
 

Dreptul medical, la granița dintre medicină și drept

3 mai 2017

Diana Deleanu: Probabil mulţi dintre noi se întreabă de ce este necesar reglementarea dreptului medical. Winston Churchill spunea că cetăţenii sănătoși sunt cel mai valoros bun pe care îl poate avea o ţară.Şi pornind de aici ne gândim şi la faptul că în ultima perioadă apare foarte frecvent întrebarea de ce emigrează medicii şi cum de tot mai mulţi pacienţi se tratează în afara graniţelor. Precum infracţiunile de pericol ca să venim pe tărâmul dreptului, faptele reprobabile percepute ca insuficient sancţionate generează lipsă de încredere în rândul pacienţilor, care aleg apoi să îşi încredinţeze valorile supreme, sănătatea şi viaţa, clinicilor din străinătate. Dreptul în sine, ştiinţa juridică este menit să apere valorile, iar această intervenţie este menită a apăra reputaţia profesională a medicilor devotaţi, oneşti cărora asocierea cu cei cu o conduită îndoielnică le aduce atingere prestigiului.

Incidentele grave uneori cu consecinţe tragice pentru pacienţi, ale căror autori există percepţia că nu au fost suficient traşi la răspundere au indus o diminuare a încrederii în întregul sistem medical, victima colaterală fiind în acest caz reputaţia profesioniştilor valoroşi ai medicinei.

O reglementare precisă a răspunderii în actul medical ar fi de natura a reinstaura încrederea pacienţilor şi pe cale de consecinţă motivaţia personalului medical. Răspunderea juridică în sfera medicală beneficiază actualmente de o legiferare dispersată în varii ramuri de drept şi normative. Evoluţia socială actuala impunând o reglementare proprie şi chiar o codificare a materiei. Numeroase state au consacrat ramuri de drept medical al sănătăţii şi sportului alături de controversata bioetică.


Constantin Rudnițchi: Ce înseamnă răspunderea juridică pentru actul medical și cum trebuie să facem diferența între malpraxis și culpa medicală?

Diana Deleanu: Răspunderea juridică pentru actul medical impropriu este împărţită în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie cauzatoare de prejudicii, răspundere civilă a comitentului, adică a clinicii medicale pentru fapta medicului, răspundere contractuală, răspundere administrativ patrimonială, contravenţională şi chiar penală. Una din distincţiile necesare a fi subliniate în domeniu este aceea între malpraxis şi culpa medicală, o confuzie frecvent apărută în practică. Noţiuni ca eroare de diagnostic, riscul medical sau refuzul trimiterii la un eşalon superior, privarea de şansă adică, necesită totuşi alături de etic și utilizarea noilor biotehnologii o reglementare legală precisă. Dreptul medical este de fapt o noţiune la intersecţia între ştiinţă juridică şi etică, este etică reglementată în normă. Pentru că etica medicală ne indică ce ar trebui să facă medicul, iar dreptul medical ne explică ce se întâmplă dacă medicul nu face chiar ceea ce ar trebui.
În final mai presus de orice medicină este o profesiune de încredere, iar rolul preventiv şi educativ al normei juridice este acela de a apăra încrederea publică, în faptul că actul medical va proteja şi va promova corespunzător valorile sociale supreme: sănătatea și viața.


Asculta interviul pe site-ul rfi.ro »

 
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu