Evenimente
Home > Evenimente > Noutati
 

O.G. 6/2019 - Solutie extrajudiciar de salvare a societatiilor cu datorii la bugetul de stat

6 iulie 2020

Privită la început ca o altă modalitatea de eșalonare a datoriilor la bugetul de stat, O.G. 6/2019
privind instituirea unor facilități fiscale a devenit, după evenimentele globale recente, un veritabil
instrument de salvare a societăților care incearcă să evite inconveniențele deschiderii procedurii de
insolvență sau faliment.

Dintre beneficiile aplicării prevederilor O.G 6/2019 le enumerăm pe cele mai importante:
- anularea a până la 50% din obligațiile principale datorate,
- anularea accesoriilor datorate pentru obligațiile bugetare principale,
- eșalonarea obligațiilor ramase a se achita după restructurare, pe parcursul a șapte ani, dintre care
primul an putând fi unul de grație.

Termenul limită pentru depunerea notificarii intentiei reesalonării obligațiilor bugetare este
30.09.2020, iar beneficiile ordonanței 6/2019 pot fi obținute cu îndeplinirea anumitor condiții, însă doar
d epunând un plan de restructurare și testul creditorului privat întocmite de către un expert independent.

În acest context și în considerarea solicitărilor tot mai numeroase venite din partea agentilor
economici pentru aceste servicii, începând cu anul 2020, ROVIGO S.P.R.L. oferă toate serviciile
necesare implementării, aplicării și supravegherii unui plan de restructurare a obligatiilor
bugetare.

Pentru realizarea cu succes a obiectivelor restructurării obligațiilor bugetare în conformitate cu
prevederile O.G. 6/2019, punem la dispoziția persoanelor juridice următoarele servicii:
➢ Întocmirea planului de restructurare și a testului creditorilor privat - condiție esentială
pentru accesarea beneficiilor Ordonantei de Guvern nr. 6/2019;
➢ Supravegherea implementării planului de restructurare și asigurarea contactului
permanent cu A.N.A.F și instituțiile subordonate acesteia;
➢ Întocmirea rapoartelor periodice de informare a creditorului fiscal cu privire la modul de
îndeplinire a obligațiilor asumate prin planul de restructurare;
➢ Consultanță juridică, fiscală și turnaround management în fiecare etapă a procedurii
prevazute de O.G. 6/2019.

În cadrul echipei noastre activează 4 membri TMA ROMANIA1, fapt ce asigură implementarea
unui veritabil plan de restructurare a întregii activități a societății pe perioada supravegherii de către
A.N.A.F. a respectării tuturor măsurilor asumate de către companie.

Echipa ROVIGO S.P.R.L. permite oferirea serviciilor profesionale integrate pentru eșalonarea
datoriilor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile O.G. 6/2019, fiind formată din practicieni în
insolvență, consultanți în restructurare, avocați, consultanți fiscali, economiști, evaluatori.

În cei 20 de ani de existență Rovigo S.P.R.L. s-a consacrat prin professionalism, ca etalon
în restructurarea și reorganizarea judiciară a companiilor din Romania, fiind agreată de către
A.N.A.F. pentru intreg teritoriul tarii.

În urma accesării beneficiilor instituite prin O.G. 6/2019, alături de echipa noastra, puteți
îndeplini următoarele obiective:
✓ Reeșalonarea si/sau anularea a până la 50% din obligațiile bugetare principale datorate;
✓ Anularea tuturor accesorilor născute si neachitate;
✓ Suspendarea oricăror forme de executare silita inițiate de către A.N.A.F.;
✓ Restructurarea activității societatii si obținerea profitului;
✓ Evitarea declanșării procedurii de insolvență sau faliment.

Pentru informații suplimentare, putem fi contactați la telefon 0724.323.442 sau e-mail:
office@rovigo.ro. Persoană de contact: Cristian Stângaciu
 
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu