Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 02.06.2021 orele 15.00, la sediul lichidatorului judiciar vanzarea la licitatie publica a unui pachet de 563.417 actiuni.

ROVIGO S.P.R.L. cu sediul în București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr.2, sect. 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0008, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea Comercială Pentru Închiderea- Conservarea Minelor S.A.– în faliment, cu sediul în Targu Jiu, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, desemnat prin Hotararea nr. 203 din 20.02.2008 pronunțată de Tribunalul Gorj –Secția a II a Civilă, în cauză, ce formează obiectul dosarului nr. 4936/ 95/2006 aflat pe rolul Tribunalul Gorj –Secția Civila,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștință generală că la data de 02.06.2021 orele 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vânzarea la licitație publică a unui pachet de 563.417 acțiuni detinute de debitoarea Societatea Comercială Pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. – la Complexul Energetic Oltenia S.A.

Prețul de pornire a licitației este de 543.200 euro, exclusiv T.V.A. pentru întreg pachetul de acțiuni, în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 17.11.2020.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra bunului scos la licitație sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la data și locul ținerii licitației.

De asemenea, până la data ținerii licitației, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini contra sumei de 10.000 lei.

Cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea licitației, ofertanții vor depune o garanție la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., reprezentând 10 % din prețul de pornire a licitației, în contul nr. RO36ROIN910400101091RO01 – deschis la Idea Bank -Suc. Moșilor pentru Societatea Comercială Pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. – în faliment, cu specificația: „Garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de Societatea Comercială Pentru Închiderea- Conservarea Minelor S.A. la Complexul Energetic OLTENIA S.A.”

Cei care doresc să participe la licitație, vor prezenta lichidatorului judiciar actele prevăzute în Caietul de sarcini.

In caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la sediul lichidatorului judiciar, în același loc și aceleași condiții la data de 16.06.2021.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724.323.442.

  • Persoana de contact: Cezar Postoaca
  • Telefon: 0721284214
  • Email: cezar.postoaca@rovigo.ro
DebitorSC PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA MINELOR SA
CUI14923006
RCJ40/9811/2002
LocalitateTargu Jiu
AdresaBucurești
Data licitației2 iunie 2021
Bunuri imobile și mijloace fixe – TOP AUTO GRUP SRL
Teren intravilan Brad – EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA