Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC ROMFOOD PROD SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 05.05.2021 orele 14.00 va avea loc vanzarea prin licitatie pentru bunurile mobile aflate in proprietatea debitoarei ROMFOOD PROD SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1, inscrisa in registrulformelor de organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. RFO II-0008, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei ROMFOOD PROD S.R.L., cu sediul BucureştiSectorul 3, Str. Gheorghe Petrascu, Nr. 15, Etaj 1, Apartament 1, nr. de ordine in reg. ComertuluiJ40/10251/2003, CUI 15619898, conform Hotararii din 09.12.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 29301/3/2009, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revinpotrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea AdunăriiCreditorilor ROMFOOD PROD S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din23.06.2020.Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 05.05.2021orele14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea în blocprin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri mobile (utilaje și echipamentefolosite la fabricarea altor produse alimentare n.c.a, cod CAEN1089, mijloace de transport,imobilizări necorporale) din patrimoniul ROMFOOD PROD SRL .
Pretul acestora este de 3600 euro
Preţul de pornire la licitaţia publică este valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare întocmitde către Syndre Valuation plus TVA a bunurilor mobile(utilaje și echipamente folosite la fabricareaaltor produse alimentare n.c.a, cod CAEN1089, mijloace de transport, imobilizări necorporale) dinpatrimoniul ROMFOOD PROD SRL-în faliment , conform hotararii adunarii creditorilor din datade 23.06.2020.Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 20% din prețul de pornire al licitației, care sepoate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO14FNNB001502576858RO01deschis la Credit Europe Bank, Cod fiscal beneficiar 15619898 pe numele Romfood Prod SRL cu specificaţia „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentruachizitionarea bunului mobil..................sau a tuturor bunurilor mobile(utilaje și echipamente folosite lafabricarea altor produse alimentare n.c.a, cod CAEN1089, mijloace de transport, imobilizărinecorporale).”Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul șiora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatoruljudiciar ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este de 2.000 lei plus TVA. Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel maitârziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00- 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de cătrecomisia de licitație. În conformitate cu dispozițiile art. 53din Legea nr. 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar înexercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează petoți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciarînainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 12.05.2021, 19.05.2021, 26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, cu respectarea acelorași condițiide participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, TEL: (021)210.01.64 ; FAX: 210.16.67;0724.323.442 sau e-mail : office@rovigo.ro

SC ROMFOOD PROD SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC ROMFOOD PROD SRL
CUI 15619898
RC J40/10251/2003
Localitate Bucuresti
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 5 mai 2021
Persoana contact ROVIGO SPRL
Telefon 0212.100.164 0724.323.442
Email office@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu