Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC PRITA SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 26.04.2021 orele 11.00 va avea loc licitatia pentru bun imobil localitate Dabuleni aflat in propprietatea debitoarei PRITA SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului PRITA S.R.L. - in faliment, in bankruptcy, en faillite, desemnat de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a  Civila, în dosarul nr. 1916/3/2012, privind debitorul PRITA  S.R.L., avand sediul în Str. Jean Steriadi, nr. 20, bl. 121, sc. B, et. 4, apt. 30, sect. 3, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J40/833/2011 şi Codul Unic de Înregistrare 15765214,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 26.04.2021, orele 11,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, va avea loc licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea bunurilor imobile apartinand PRITA S.R.L., situate in extravilanul loc. Dabuleni, jud. Dolj:

- bun imobil situat în Localitatea Dabuleni, Judeţul Dolj, având Cartea funciară nr. 40868 a Loc. Dabuleni, cu nr. cadastral/topografic 534, având o suprafaţă in acte de 1200 mp, masurata de 1170 mp, se valorifica INDIVIDUAL, la pretul de 740 EUR +TVA;
- bun imobil situat în Localitatea Dabuleni, Judeţul Dolj, având Cartea funciară nr. 30157 a Loc. Dabuleni, cu nr. cadastral/topografic 30157, tarlaua 856, parcela 103,  având o suprafaţă in acte de 1200 mp, masurata de 1170 mp, se valorifica INDIVIDUAL, la pretul de 740 EUR + TVA;

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la valoarea de piata stabilita prin Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare pentru stabilirea valorii de piata intocmit de CERTEVAL SRL, aprobat de Adunarea Creditorilor debitorului PRITA S.R.L. din data de 23.10.2019.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei.
Pana la data sedintei de licitatie, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini, contra sumei de 500 lei exclusiv TVA.
Cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen, persoanele interesate sunt obligate sa depuna o garantie la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de  10% din valoarea imobilului. Dovada platii garantiei si a cumpararii caietului de sarcini vor fi anexate la oferta de cumparare si vor fi transmise lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de sedinta de  licitatie.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa OP prin care sa se ateste depunerea garantiei; dovada cumpararii caietului de sarcini; cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul debitorului PRITA S.R.L.  

În caz de neadjudecare, se vor organiza sedinte de licitaţie publica in aceleasi conditii si la aceeasi ora in datele de:10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021.


Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64, 021-210.16.67 si 0724.323.442 - persoana de contact: Cristian Stangaciu.


SC PRITA SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC PRITA SRL
CUI 15765214
RC J40/833/2011
Localitate Bucuresti
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 26 aprilie 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu