Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC VASILOPOULOS COMPANY SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 27.04.2021 orele 14.30 va avea loc vanzarea prin licitatie a terenului intravilan situat pe str.Cicero aflat in proprietatea debitoarei SC VASILOPOULOS COMPANY SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului VASILOPOULOS COMPANY S.R.L., desemnat prin Sentinta Civila nr. 5216, din data de 01.09.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VII a Civila, in Dosarul 26241/3/2008, privind pe debitoarea VASILOPOULOS COMPANY S.R.L. - în faliment, in banckruptcy, en faillite, cu sediul în Bucuresti, Bd.Timisoara nr. 82, et.4, cam.17, sector 6, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J40/6397/2008 şi Codul Unic de Înregistrare 13846452;

Prin prezenta publicatie de vanzare, conform hotararii adunarii creditorilor din 07.04.2021, se aduce la cunostinta generala ca la data de 27.04.2021, orele 14:30, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a terenului intravilan situat pe str. Cicero, nr. 229, tarlaua 49/1, parcela 8, Drobeta Turnu Severin avand suprafata de 3.312,86 mp - teren livada cu nr cadastral 3809/1, inscris in Cartea funciara nr. 16592/N a municipiului Drobeta Turnu Severin, proprietatea debitoarei.

Pretul de pornire al licitatiei este de 22.400 EURO, exclusiv TVA si reprezinta 40 % din valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 07.04.2021.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea imobilului, prin ordin de plata, in contul unic de lichidare nr. RO93BRDE410SV97028994100 deschis la B.R.D. – Sucursala Piata Romana, pe numele VASILOPOULOS COMPANY S.R.L. in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie. De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 2.000 lei, exclusiv TVA. Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul VASILOPOULOS COMPANY S.R.L (in faliment, in bankruptcy, en faillite).
In cazul neadjudecarii, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie la un interval de 2 saptamani, dupa cum urmeaza: 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67; 0724.323.442. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.


SC VASILOPOULOS COMPANY SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC VASILOPOULOS COMPANY SRL
CUI 13846452
RC J40/6397/2008
Localitate Bucuresti
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 27 aprilie 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu