Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > KERACHIT
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca va avea loanunta scoaterea la vanzare a unui numar de 51 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera (General allowance), detinute de Kerachit SRL in contul EU-100-5010294-0-72


ROVIGO SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare KERACHIT SRL, conform sentinței civile nr. 1480/24.11.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 113/111/2014, in temeiul art 116 din Legea 85/2014, anunta scoaterea la vanzare a unui numar de 51 de certificate de emisii de gaze cu efect de sera (General allowance), detinute de Kerachit SRL in contul EU-100-5010294-0-72, pornind de la pretul de 17 EUR / certificat, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 22.04.2021.

Ofertele de cumparare pot fi depuse la sediul lichidatorului judiciar, sau transmise pe mail office@rovigo.ro .
Pasul de supraofertare este de 10% din preţul de vânzare.

Termenul de supraofertare va fi de 10 de zile calendaristice de la data publicarii ultimului anunt de supraofertare intr-un ziar de larga circulatie. Ofertele primite de lichidatorul judiciar dupa implinirea acestui termen nu vor fi luate in considerare.

Ofertantii vor depune garantia de participare de 10% din pretul de vanzare in contul unic de insolventa al KERACHIT SRL (în faliment, in banckruptcy, en faillite) in termen de maxim 2 zile de la data depunerii ofertei la lichidatorul judiciar.

Prezentul anunţ constituie si notificare către creditori, debitor si orice persoana fizica/juridica interesata in cauza. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare, au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data limita de depunere a ofertelor.

Relaţii suplimentare la telefon 0724.323.442.


KERACHIT
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor KERACHIT
CUI 13448520
RC J5/814/2000
Localitate Oradea
Adresa Bucuresti
Data licitatie 3 mai 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu