Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC XENIX IMPEX SRL
Licitatii Rovigo
Vanzare terenuri Alunu, Berbesti, Valcea
PUBLICAŢIE   DE   VÂNZARE


Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josefl Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisa în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO II 0008, în calitate de lichidator judiciar al debitorului XENIX IMPEX S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J23/713/2004, CUI 14335235, cu sediul social în Creteşti, str. Gării, nr. 19, jud. Ilfov, desemnat prin sentinţa civilă nr. 4611/11.04.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 46320/3/2009,
În conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 21.04.2021, prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunostinţă generală că la data de 13.05.2021, orele 10:00, în Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, Bucureşti, va avea loc vânzarea individuală prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile aparținând debitorului XENIX IMPEX SRL, respectiv:
1.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în comuna Alunu, judeţul Vâlcea, în suprafaţă de 2,348.81 mp, la preţul de pornire de 5,400 Euro, exclusiv TVA.
2.    Proprietate imobiliară - teren intravilan de 990 mp situat în tarlaua 181R, parcela 44, sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, la preţul de pornire de 2,000 Euro, exclusiv TVA.
3.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2.002 mp, la preţul de pornire de 1,200 Euro, exclusiv TVA.
4.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în Punct Crivina Bojan, tarlaua 181R, parcela 60, tarlaua 178R, Parcela 8, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2.064.20 mp, la preţul de pornire de 4,000 Euro, exclusiv TVA.
5.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în sat Berbeşti, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 3.056.08 mp, la preţul de pornire de 4,500 Euro, exclusiv TVA.
6.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în sat Berbeşti, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 3.941,97 mp, la preţul de pornire de 7,500 Euro, exclusiv TVA.
7.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în sat Berbeşti, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 6.052.29 mp, la preţul de pornire de 28,000 Euro, exclusiv TVA.
8.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2,699.992 mp, la preţul de pornire de 1,600 Euro, exclusiv TVA.
9.    Proprietate imobiliară - teren intravilan situat în T181R, parcela 59, sat Roşioara, comuna Berbeşti, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 2.899,87 mp, la preţul de pornire de 7,000 Euro, exclusiv TVA.

Informaţii suplimentare privind caracteristicile proprietăţilor sunt cuprinse în Regulamentul de vânzare, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.
În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrainate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achiziţionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Preţul caietului de sarcini este de 3.000 lei plus TVA. Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu în ziua lucratoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9,00-14,00 şi sunt cuprinse în caietul de sarcini.

Licitatorii au obligaţia depunerii unei garanţii de participare în cuantum de 25% din preţul de pornire a licitaţiei în contul unic de lichidare nr. IBAN RO16ROIN910400047625RO01 deschis pe numele XENIX IMPEX SRL la IDEA BANK.    
În caz de neadjudecare, se vor organiza alte 9 licitaţii la un interval de 14 zile şi se vor desfaşura în datele de 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numărul de telefon 0724323442.


Prezenta publicație de vânzare anulează publicația de vânzare înregistrată la ROVIGO SPRL sub nr. 5536/16.12.2020, privind vânzarea imobilelor aparținând XENIX IMPEX SRL.

SC XENIX IMPEX SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC XENIX IMPEX SRL
CUI 14335235
RC J23/713/2004
Localitate Vidra
Adresa Bucuresti
Data licitatie 13 mai 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu