Oportunitati de afaceri
Home > Oportunitati de afaceri > SC TMD SA FILIASI
Oportunitati de afaceri
SC TMD SA FILIASI
Obiect de activitate principal Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
Localizare Filiasi, Judet Dolj
Total masa credala 33.994.840 lei
Creditor majoritar(procent din masa credala detinut) DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DOLJ (78,78 %)
Active Terenuri + Cladiri – de tip industrial(ateliere, hale, depozite, birouri) 
Profilul General
S.C. TMD S.A.  este o societate pe actiuni cu capital social - aport in natura -  de 7.680.353,59 lei format din 1.205.707 actiuni, valoarea unei actiuni fiind de 6.37 RON. Nu are participare straina la capital.
Societatea are sediul in judetul Dolj, localitatea FILIASI, STR. UZINEI nr. 2, cod postal 1186. Este inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J16/750/2001 din 2.11.2001, avand CUI 14270284.
Obiectul principal de activitate  al societatii este “Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii”. Societatea are dreptul de a desfasura si alte obiecte de activitate avand inscrise la Registrul Comertului urmatoarele obiecte secundare, care pot constitui premise in vederea reorganizarii activitatii debitoarei: 
SITUATIA ACTIVELOR SOCIETATII
IMOBILE – TERENURI + CLADIRI (ATELIERE, HALE, DEPOZITE, BIROURI): 26.303.827 RON (fara TVA) –EVALUARE FACUTA IN OCTOMBRIE 2007
BUNURI MOBILE – 1.695.829 RON (fara TVA) –EVALUARE FACUTA IN APRILIE 2009
Obiect de activitate principal Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii
Localizare Filiasi, Judet Dolj
Total masa credala 33.994.840 lei
Creditor majoritar(procent din masa credala detinut) DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DOLJ (78,78 %)
Active Terenuri + Cladiri – de tip industrial(ateliere, hale, depozite, birouri) 
Profilul General
S.C. TMD S.A.  este o societate pe actiuni cu capital social - aport in natura -  de 7.680.353,59 lei format din 1.205.707 actiuni, valoarea unei actiuni fiind de 6.37 RON. Nu are participare straina la capital.
Societatea are sediul in judetul Dolj, localitatea FILIASI, STR. UZINEI nr. 2, cod postal 1186. Este inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J16/750/2001 din 2.11.2001, avand CUI 14270284.
Obiectul principal de activitate  al societatii este “Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii”. Societatea are dreptul de a desfasura si alte obiecte de activitate avand inscrise la Registrul Comertului urmatoarele obiecte secundare, care pot constitui premise in vederea reorganizarii activitatii debitoarei: 
SITUATIA ACTIVELOR SOCIETATII
IMOBILE – TERENURI + CLADIRI (ATELIERE, HALE, DEPOZITE, BIROURI): 26.303.827 RON (fara TVA) –EVALUARE FACUTA IN OCTOMBRIE 2007
BUNURI MOBILE – 1.695.829 RON (fara TVA) –EVALUARE FACUTA IN APRILIE 2009
Unul din primii indicatori analizati este CIFRA DE AFACERI . In esenta  sa  aceasta  prezinta  totalitatea veniturilor  care provin  din activitatea de baza a entitatii , oferind  o imagine  de  ansamblu  asupra  volumului  tranzactiilor  societatii. Pe  perioada  la  care  ne raportam putem observa o crestere  continua. Astfel  daca  in 2006 se inregistreaza o valoare de 12.259.520 ron , in 2007 aceasta creste cu 33,2 % ajungand la 16.338.561 ron. Anul 2008 se termina cu 17.159.726 ron ceea ce reprezinta o crestere cu 39,9 %   din  CA a anului 2006.
Totalul veniturilor de exploatare este un indicator cumulativ care pe langa C.A.(cifra de afaceri)  mai detine  in  componenta  sa si venituri  din variatia stocurilor , din  productia  realizata de entitate pentru  scopurile  sale  proprii  si alte  venituri  din  exploatare . Trendul acestui indicator este asemanator  C.A.  inregistrand  o  crestere   constanta  pe  toata  perioada  analizata . Astfel  total venituri in  2006 de la valoarea de 12.210.173 ron ajunge in 2008 la 18.965.904 ron  inregistrand o crestere  de 55,5% .
Valoarea cheltuielilor  totale  inregistrate in  2006 de 13.408.102 ron  ajunge  in  2008 la 22.149.133 ron adica reprezinta o crestere de 65,2% . Deci ritmul de crestere al cheltuielilor  totale a  fost  mai  mare  de 65,2% fata de ritmul de crestere al veniturilor  totale  de 55.5%. 
In concluzie , in  aceasta perioada societatea nu a reusit  sa-si  eficientizeze  activitatea si  a  inregistrat  numai pierderi.
Daca studiem graficul de mai jos , in care este analizata evolutia profitului net  din 2001 pana in 2008 vom observa ca cea mai mare pierdere se inregisreaza in 2007  (de 5.819.218 ron ) in 2008 societatea  facand  eforturi de a-si micsora pierderea. 
Situatia nefavorabila a societatii TMD a condus la concluzia că ea nu este rezultatul  unui fenomen brutal datorat fluctuaţiilor conjuncturale ci rezultatul unei degradări progresive a situaţiei financiare a întreprinderii incepand cu 2002.
 
Activul total al societatii in 2006, 2007 si 2008  inregistreaza o evolutie ascendenta pe fondul cresterii  atat a activelor imobilizate cat si a activelor circulante. Daca in 2006 activul total se situa la valoarea de 19.578.436 ron, acesta creste ajungand in 2007 la valoarea de 20.440.005 ron si in 2008  la 25.093.021 ron.
Usoara diminuare a valorilor ramase ale activelor imobilizate de la 14.896.629 lei  in 2006 la 14.412.050 ron in 2007 este influentata nefavorabil de înregistrarea cheltuielilor lunare cu amortizarea .In 2008 s-au achizitionat noi active imobilizate , valoarea lor  ajungand la 16.153.801 ron.
  Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului fix. Nivelul acestei rate este  ridicat in anul 2006, ponderea imobilizarilor in total active fiind de  76 %. Rata activelor imobilizate in 2007 scade usor fata de  cea din 2006 fiind de 70.5 % in anul 2008 ponderea acestora scade  ajungand  la 64.4 %.  Acest fapt se  datoreaza  cresterii de  la un an la altul  a  ratelor  activelor circulante ( care exprima ponderea în totalul activului a capitalului circulant ). In 2007 fata de 2006  exista o crestere a valorilor activelor circulante, rata  acestora  creste  de la 24% in 2006 la 29.5% in 2007  iar in 2008  ponderea activelor circulante creste  la 35 %. 
In componenta  activelor circulante  ponderea cea mai mare  in 2006 este detinuta de creante ( 53 %) iar in  2007 si  2008  este ocupata de valoarea stocurilor  52% si 55 % . 
Rata creanţelor prezinta ponderea acestora in activul circulant. Creanţele au scazut  permanent in valori absolute ( de la 694.485lei in 2006 la 196.312 lei in 2008) dar si ca pondere . 
In concluzie, din analiza ratelor de structura prezentate mai  sus putem vedea un raport optim intre activele circulante  si activele imobilizate.
O situatie optima exista si in componenta  activelor circulante  ( ponderea cea mai mare sa fie detinuta de stocuri, care in cazul de fata  ajunge  la 55%).
Din datele reflectate in tabelul de mai sus se arata ca valoarea  datoriilor cresc progresiv de la un an la altul ( in 2006 sunt de 15.985.363 lei si ajung in 2008 la  28.154.978 lei).  In 2006 situatia activului net este favorabila in sensul ca activele totale  acopera  totalul datoriilor. In 2007 si 2008  situatia se schimba datoriile sunt mai mari decat totalul activelor rezultand active nete cu  valori negative. Acestea cresc ajungand in 2008 la   -3.061.957 lei.
 

SC TMD SA FILIASI
Detalii debitor
Active Dosar
Licitatii Dosar
Printare Dosar
Debitor SC TMD SA FILIASI
CUI 14270284
RC J/16/750/2001
Localitate Filiasi
Persoana contact Cristian Stangaciu, Cezar Postoaca
Telefon 0724323442, 0721284214
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro, cezar.postoaca@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu