Servicii
Home > Servicii
Servicii
Pentru fiecare societate in dificultate/insolventa căutam soluţii optime de redresare prin aplicarea unei strategii mixte - economice, de management si juridice - menite sa gestioneze situatiile de criza si care sa duca in final la salvgardarea societatii si/sau la maximizarea veniturilor obtinute din valorificarea activelor debitoarei.

Avand la baza o experienta bogata acumulata in cei 20 ani de activitate in acest domeniu, specialistii si colaboratorii noştri, adopta, in fiecare caz in parte, masurile eficiente dublate de calitatea serviciilor.

ROVIGO SPRL este specializata in:

Procedurile de preventie a insolventei
instituite prin Legea nr. 85/2014 si anume: concordatul preventiv si mandatul ad-hoc, care au ca scop salvgardarea intreprinderilor aflate in dificultate pentru continuarea activitatii acestora, a pastrarii locurilor de munca, a acoperirii creantelor prin renegocierea creantelor sau a conditiilor acestora, ori prin incheierea unui concordat preventiv;

Reorganizare judiciara si restructurări, avand o vasta experienta in redresarea economico-financiara a societarilor aflate in dificultate, conform cerintelor economiei de piata si mediului de afaceri din România;

Lichidare judiciara si voluntara
, prin valorificarea optima a activelor, maximizarea averii debitorilor, in vederea indestularii masei credale.

Recuperarea creanţelor.
In cadrul activităţilor noastre de administrare judiciara si lichidare voluntara/judiciara a unor importante societati comerciale, ne ocupam de recuperarea creanţelor deţinute de aceste instituţii. Din suma totala, s-a reuşit recuperarea unui procent ce variază intre 35 si 50%.Rovigo SPRL actioneaza pe piata insolventei ca persoana juridica independenta, conform art. 7 din O.U.G. 86/2006 si are ca obiect de activitate, conform art. 8 din ordonanata, exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Asociatii si salariatii acesteia, practicieni in insolventa, nu-si pot exercita activitatea decat in cadrul acesteia, conform art. 4 alin. 2 din OUG 86/2006 si nu in mod independent.

Ca urmare, acestia nu raspund si nu au nici un drept de reprezentare al societatii in raporturile cu tertii.

Reprezentarea Rovigo SPRL se face numai prin organele sale de conducere conform art. 10 din OUG coroborat cu dispozitiile art. 218 alin. 1 Cod Civil.

Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu