Dată

30 sept. 2021
Expired!

Oră

3:00 pm

Acțiuni – Societatea Comercială Pentru Închiderea – Conservarea Minelor SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect1, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea Comerciala Pentru Inchiderea- Conservarea Minelor S.A.— in faliment, cu sediul in Targu Jiu, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, desemnat prin Hotararea nr. 203 din 20.02.2008 pronuntata de Tribunalul Gorj —Sectia a II a Civila, in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 4936/95/2006 aflat pe rolul Tribunalul Gorj —Sectia Civila,

Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 30.09.2021 orele 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea la licitatie publica a unui pachet de 563.417 actiuni detinute de debitoarea Societatea Comerciala Pentru Inchiderea – Conservarea Minelor S.A. — la Complexul Energetic Oltenia S.A.

Pretul de pornire a licitatiei este de 516.040 euro, exclusiv T.V.A. pentru intreg pachetul de actiuni, in conformitate cu Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 17.11.2020.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei.

De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini contra sumei de 10.000 Iei.

Cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea licitatiei, ofertantii vor depune o garantie la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. RO36ROIN910400101091RO01 – deschis la Idea Bank -Suc. Mosilor pentru Societatea Comerciala Pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. – in faliment, cu specificatia: „Garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea pachetului de actiuni detinut de Comerciala Pentru Inchiderea- Conservarea Minelor S.A. la Complexul Energetic OLTENIA S.A.”

Cei care doresc sa participe la licitatie, vor prezenta lichidatorului judiciar actele prevazute in Caietul de sarcini.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la sediul lichidatorului judiciar, in acelasi loc si aceleasi conditii la datele de 14.10.2021, 28.10.2021, 11.11.2021, 25.11.2021, 09.12.2021, 23.12.2021, 06.01.2022, 20.01.2022 si 03.02.2022.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul murdar OVIGO S.P.R.L. la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724.323.442.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724.323.442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA MINELOR SA
CUI14923006
RCJ40/9811/2002
LocalitateTârgu Jiu
AdresaBucurești
Data licitației30 septembrie 2021