Dată

03 aug. 2021
Expired!

Oră

1:00 pm

Apartament – EDIL PAVIMENTI SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, et. 2, Sector 1, C.I.F. RO 20715409, prin Asociat Coordonator Aura DELEANU, in calitate de lichidator judiciar al EDIL PAVIMENTI SRL (fosta EUROPAVIMENTI SRL), societate în faliment, cu sediul in Bucuresti, Str Armeneasca nr. 41, sector 2, înmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J40/12168/2013, CIF – RO 19104851, numit prin Sentinta civila din data de 19.06.2014 pronunţată în dosarul nr. 4608/62/2013 de Tribunalul Brasov.

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 03.08.2021 orele 13.00, la sediul administratorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu următoarelor bunuri proprietatea EDIL PAVIMENTI SRL (fosta EUROPAVIMENTI SRL), societate în faliment, astfel cum acestea sunt descrise în raportul de evaluare întocmit de QUANTUM EVALUARI S.R.L., Regulamentul de vânzare fiind aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 28.06.2021:

Apartament 3 camere – situat în Brasov, Str. Harmanului,nr. 15, Bloc 30 Bis, Sc.A, Et. 4, Ap 14, Jud. Brasov.

Identificare Cadastrala: Cartea Funciara 135129-C1-U4 UAT Brasov (CF vechi 36947).

Apartamentul este compus din 3 (trei) camere și dependințe confort I, are suprafata utila de cca 62 mp. mp si cota aferenta acestei suprafete din partile comune, situat la ultimul etaj al unui bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4E CONSTRUITT IN ANUL 1976.

Informații suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă Valoarea de Piață prevazuta in Raportul de evaulare, respectiv 62.620 EUR.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății. Indiferent de calitatea de terți sau de creditori în procedura insolvenței, participanții sunt obligați să achite garanția de participare.

Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO92ROIN910400223015RO01 deschis la Idea Bank Sucursala Mosilor, pe numele EDIL PAVIMENTI SRL (fosta EUROPAVIMENTI SRL), societate în faliment cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în ………, aflat/e în proprietatea EDIL PAVIMENTI SRL (fosta EUROPAVIMENTI SRL), societate în faliment”.

Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării contului EDIL PAVIMENTI SRL (fosta EUROPAVIMENTI SRL), societate în faliment cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 28.06.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile înstrăinate de administratorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. (j) Noul Cod de procedură Civilă, administratorul judiciar îi somează pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua în aceleaşi condiţii şi în acealaşi loc la datele, 10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021, 05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Cei interesati pot obține date și informații suplimentare de la sediul administratorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. și la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0721 284 214.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0721 284 214, 021-210.01.64, 021-210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorEDIL PAVIMENTI SRL
CUI19104851
LocalitateBrașov
AdresaBucurești
Data licitației03 august 2021