Dată

07 mart. 2022
Expired!

Oră

1:30 pm

Apartamente – TERRA MARE SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO SPRL cu sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudski(fosta Intr. Polonă), nr. 2, etaj 2, sector 1, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei TERRA MARE SRL(în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Sat Chinteni, Comuna Chinteni, nr. 1, Bloc B2, ap.1, jud. Cluj, Cod de identificare fiscală 17446556/05.04.2005, înregistrată la ORC sub nr. J12/1280/2005 desemnată prin sentinţa civilă din data de 11.06.2015 pronunţată de către Tribunalul Comercial Cluj, în dosarul nr. 988/1285/2014, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
în temeiul art. 154 şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a creditorilor Terra Mare SRL din data de 28.05.2021 si 21.02.2022

Prin prezenta publicatie de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 07.03.2022, orele 13.30, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, etaj 2, sector 1 va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect, vânzarea în mod individual a apartamentelor aflate in blocul B2 GELSOMINO, situat în localitatea Chinteni, str. Principală, nr. 1, jud. Cluj, aflate în proprietatea SC TERRA MARE SRL.

Preţul de pornire la licitaţia publică, astfel cum a fost aprobat în cadrul adunării creditorilor Terra Mare SRL din 21.02.2022, il reprezinta valoarea de piata prevazuta in raportul de evaluare intocmit de PROPERTY PARTNERS VALUATION CONSULTING S.R.L., in martie 2016 si publicat in Buletinul procedurilor de Insolventa nr. 6274/29.03.2016 respectiv:

Nr.Crt.Nr. CFNr. Cadastral/
Topografic
Valoare
Euro
Denumire
171053-C1-U1, CHINTENI71053-C1-U135.666apartament nr.1 situat la parter, compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
271053-C1-U10, CHINTENI71053-C1-U1038.106apartament nr.10 situat la etaj 1 compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.06 mp , balcon in suprafata de 10.95 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.00/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
371053-C1-U15, CHINTENI71053-C1-U1568.332apartament nr.15 situat la etaj 1, compus  din: bucatarie si living, 2 dormitoare, 2 bai cu cada, cu suprafata utila de 80.68 mp, 2 balcoane in suprafata de 22.50 mp, cu parti indivize comune in cota de 4.04/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 50/1243 parte
471053-C1-U16, CHINTENI71053-C1-U1638.639apartament nr.16 situat la etaj 2, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
571053-C1-U2, CHINTENI71053-C1-U235.175apartament nr.2 situat la parter compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.06 mp , balcon in suprafata de 10.95 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.00/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
671053-C1-U24, CHINTENI71053-C1-U2438.639apartament nr.24 situat la etaj 3, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
771053-C1-U25, CHINTENI71053-C1-U2538.106apartament nr.25 situat la etaj 3, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
871053-C1-U30, CHINTENI71053-C1-U3038.106apartament nr.30 situat la etaj 3 compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.06 mp , balcon in suprafata de 10.95 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.00/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
971053-C1-U31, CHINTENI71053-C1-U3138.639apartament nr.31 situat la etaj 3, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
1071053-C1-U32, CHINTENI71053-C1-U3236.657apartament nr.32 situat la mansarda, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
1171053-C1-U33, CHINTENI71053-C1-U3336.152apartament nr.33 situat la mansarda, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.06 mp , balcon in suprafata de 10.95 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.00/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
1271053-C1-U34, CHINTENI71053-C1-U3437.731apartament nr.34  situat la mansarda, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 41.81 mp , balcon in suprafata de 11.02 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.09/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 26/1243 parte
1371053-C1-U35, CHINTENI71053-C1-U3537.090apartament nr.35 situat la mansarda compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 41.10 mp , balcon in suprafata de 8.60 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.05/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 26/1243 parte
1471053-C1-U36, CHINTENI71053-C1-U3637.090apartament nr.36 situat la mansarda compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 41.10 mp , balcon in suprafata de 8.60 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.05/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 26/1243 parte
1571053-C1-U38, CHINTENI71053-C1-U3837.731apartament nr.38 situat la mansarda, compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
1671053-C1-U4, CHINTENI71053-C1-U436.088apartament nr.4 situat la parter, compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 41.10 mp, balcon in suprafata de 8.60 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.05/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 26/1243 parte
1771053-C1-U5, CHINTENI71053-C1-U536.088apartament nr.5 situat la parter, compus din : bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 41.10 mp , balcon in suprafata de 8.60 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.05/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 26/1243 parte
1871053-C1-U6, CHINTENI71053-C1-U636.711apartament nr.6  situat la parter, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 41.81 mp , balcon in suprafata de 11.02 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.09/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 26/1243 parte
1971053-C1-U8, CHINTENI71053-C1-U835.666apartament nr. 8 situat la parter, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte
2071053-C1-U9, CHINTENI71053-C1-U938.639apartament nr.9 situat la etaj 1, compus  din:: bucatarie si living, dormitor, baie cu cada, cu suprafata utila de 40.62 mp , balcon in suprafata de 11.55 mp, cu parti indivize comune in cota de 2.03/100-a parte inscrise in cf. Col. Teren in proprietate: 25/1243 parte

Valoarea estimată de evaluator nu include TVA. TVA-ul se va calcula conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data transferului de proprietate.

Apartamentele scoase la vânzare sunt descrise pe larg in raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Property Partners Valuation Consulting SRL publicat in Buletinul procedurilor de Insolventa nr. 6274/29.03.2016, raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 20% din pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare bun in parte, fara TVA. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia.

Garanţia de participare se va constitui prin ordin de plată în contul unic de insolventa numarul RO12 WBAN 0099 1V03 0669 RO01 -deschis la INTESA SAN PAOLO, Cod fiscal beneficiar 17446556/05.04.2005 pe numele TERRA MARE S.R.L., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a apartamentului nr……… aflat în proprietatea TERRA MARE SRL”. Plata se face in lei la cursul BNR din ziua platii.

Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului TERRA MARE S.R.L. cu suma de 20% din pretul de pornire a licitatiei.

Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.

Plata pretului de adjudecare (inclusiv TVA-ul aferent acestuia in conformitate cu prevederile Codului Fiscal la momentul transferului de proprietate) se va face prin virament bancar in termen de 10 zile lucratoare de la data adjudecarii, garantia de participare achitata (adica 20% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Plata se va face in lei la cursul de schimb stabilit B.N.R. din data efectuarii platii. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 3.000 lei plus TVA pentru fiecare bun licitat.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare prin licitaţie publică astfel cum a fost aprobat de Adunarea generală a creditorilor Terra Mare SRL din data de 28.05.2021 si 21.02.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014: ”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

În conformitate cu art. 839 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la 22.03.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si in aceleasi conditii de desfasurare.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC TERRA MARE SRL
CUI17446556
RCJ12/1280/2005
LocalitateCluj
AdresaBucurești
Data licitației07 martie 2022