Dată

31 mai 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Autoturism Cielo 2001- SC ICM SA – 31 mai

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar desemnat al debitoarei S.C. I.C.M. S.A – in faliment, cu sediul in Targu Jiu, Bdul Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, aduce la cunostinta generala ca la data de 31.05.2023, orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, Bucuresti, va avea loc vanzarea la licitatie publica a autoturismului:

  • autoturism CIELO 2001 nr. inmatriculare GJ 03 DAH, nr de identificare KLATF19V11D049589.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la pretul stabilit prin expertiza de evaluare redus cu 50 % respectiv 2.925 lei.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu eel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si cu eel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune de 10% la sediul lichidatorului judiciar din str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2 sect. 1, Bucuresti.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale vor prezenta lichidatorului judiciar urmatoarele acte: Cod Unic de lnregistrare (copie), imputernicire de participare la licitatie semnata de catre conducerea societatii, in original si de asemenea, vor avea asupra lor actul personal de identitate si stampila societatii pe care o reprezinta.

In caz de neajudecare licitatiile se vor relua in acelasi loc si aceleasi conditii in fiecare zi de miercuri a fiecarei saptamani.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67. 0722.965.256.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorSC ICM SA
Data licitației31 mai 2023