Dată

30 sept. 2021
Expired!

Oră

2:00 pm

Autoturism Dacia 2005 – 2 – SC ICM SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar desemnat al debitoarei S.C.I.C.M. S.A — in faliment, cu sediul in Targu Jiu, Bdul Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, aduce la cunostinta generala ca la data de 30.09.2021, orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, Bucuresti, va avea loc vanzarea la licitatie publica a autoturismului :

– autoturism DACIA an fabricatie 2005, nr. inmatriculare GJ 12 YCM nr de identificare UUID4F7675A482740.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la pretul stabilit prin expertiza de evaluare, redus cu 50%, respectiv 5.625 Iei.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si cu cel gutin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa deouna o cautiune de 10% la sediul lichidatorului judiciar din str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2 sect. 1, Bucuresti.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale vor prezenta lichidatorului judiciar urmatoarele acte: Cod Unic de Inregistrare (copie), imputernicire de participare la licitatie semnata de catre conducerea societatii, in original si de asemenea, vor avea asupra lor actul personal de identitate si stampila societatii pe care o reprezinta.

In caz de neajudecare licitatiile se vor relua in acelasi loc si aceleasi conditii in fiecare zi de joi a fiecarei saptamani.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67. sau 0722.965.256.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorSC ICM SA
Data licitației30 septembrie 2021