Dată

17 aug. 2023
Expired!

Oră

12:00 pm

Autoturisme și accesorii – MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL – 17 august

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO SPRL cu sediul în Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski(fosta Intr. Polonă), nr. 2, parter, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL(în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în București, sector 6, Aleea Băiuț, nr. 11, bloc M29, sc. B, etaj 7, ap. 66, Cod unic de înregistrare 19109158, înregistrată la ORC  sub nr. J40/16476/2006, desemnată prin Hotărârea instanței din data de 08.10.2021 pronunţată de către Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 2217/3/2017, în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a creditorilor MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL din  data de 14.03.2023,

Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de  17.08.2023 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea în mod individual, a bunurilor mobile aflate in proprietatea debitorului MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) , dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

Nr crtNumar inmatriculare      An fabricatiePret pornire
Denumire bun mobilMarcaEuro
Plus TVA
1CAP TRACTORRENAULT MAGNUMB76KLU2002651.60 €
2SEMIREMORCASCHMITZ SPR 24B77KLU1996621.00 €
3SEMIREMORCASCHMITZ SPR 24B210KLU20071,860.00 €
4SEMIREMORCALOHR SRTA6B150MRN1996534.00 €
5CAP TRACTORRANAULT 22 GVAI PREMIUMB333KLU20042,520.00 €
6SEMIREMORCARENDERS CHEMNITZ NS4G21B126KLU2000900.00 €
7CAP TRACTORRANAULT 22 GVAI PREMIUMB86SMW20021,620.00 €
8SEMIREMORCARENDERS CHEMNITZ NS4G21B125KLU1999840.00 €
9CAP TRACTORRANAULT 22 GVAI PREMIUMB117KLU20031,740.00 €
10REMORCASCHWARZMULLERB114KLU1999363.00 €
11CAP TRACTORRANAULT VI PREMIUM 420B113KLU20011,020.00 €
12SEMIREMORCASCHWARZMULLER SPA 2/ENEINMATRICULATA

in RO, OF 114X

2002960.00 €
13SEMIREMORCASCHWARZMULLER SPA 2/ENEINMATRICULATA

in RO, OF 118X

2002960.00 €
14CABINA-3 BUC399.00 €
15SASIU-2 BUCNEINMATRICULATE887.40 €
16STIVUITORMOFFETT M150120001,560.00 €
17CAP TRACTORRENAULT 24 GPA3RH2B201KLU20077,320.00 €
18CAP TRACTORRENAULT VI 25 GPA2ANB240KLU20078,700.00 €
19CAP TRACTORRENAULT VI 24 GPA2ANB202KLU20075,700.00 €
20SEMIREMORCASCHMITZ SPR 24B209KLU20073,180.00 €
21CAP TRACTORRENAULT 24 GPA24ANB230KLU20066,120.00 €
22SEMIREMORCASCHWARZMULLER SPA 3/EB707MRN20042,580.00 €
23CAP TRACTORRENAULT 22GVA1B303KLU20043,540.00 €
24CAP TRACTORRENAULT VI 24 GPA2ANB200KLU20077,500.00 €
25SEMIREMORCAKOEGEL SN 24B61NYI20052,640.00 €
26AUTOTURISMRENAULT LAGUNAB555KLU20082,100.00 €
27AUTOTURISMRENAULT LAGUNAB65DWG20072,100.00 €
28AUTOTURISMDACIA LOGANB110MRN20081,200.00 €
29AUTOUTILITARA-CAMIONMAN 18224B111KLU19983,120.00 €
30CAP TRACTORRENAULT VI 22GVA1B777KLU20032,640.00 €
31AUTOUTILITARA-CAMIONMERCEDES BENZ ATEGO 818B20KLL20021,920.00 €
32AUTOTURISMPEUGEOT 308B85UVA20072,100.00 €
33SEMIREMORCASCHMITZ SPR 24B19KLU20042,580.00 €
34STIVUITORSTILL R70-16N20002,160.00 €
35CAP TRACTORIVECO MAGIRUS Eurostar 440B78KLU20002,460.00 €
36AUTOUTILITARA-CAMIONMAN LE 15.250 4X2B119KLU20053,780.00 €
37SEMIREMORCASCHWARTZMULLER SPA 3/EB700KLU20052,520.00 €
38AUTOUTILITARA-CAMIONMAN LE 15.250 4X2B118KLU20054,320.00 €
39CAP TRACTORRENAULT 24 GPAB48XIC20077,680.00 €
40AUTOUTILITARA-CAMIONIVECO MAGIRUS 190E EUROTEB115KLU19991,740.00 €
41AUTOUTILITARA-CAMIONIVECO EUROTECH 190E35B112KLU20002,520.00 €
42SEMIREMORCAHENDRICKS GOCHB60KLM19934,440.00 €
43CAP TRACTORRENAULT VI 44GCAB205KLU20053,600.00 €
44CAP TRACTORRENAULT VI 44GCAB203KLU20053,660.00 €
45CAP TRACTORRENAULT 24GPA3B220KLU20077,260.00 €
46SEMIREMORCASCHWARTZMULLER SPA 3/EB155MRN20062,640.00 €
47CAP TRACTORRENAULT VI PREMIUM 440BZ30ROL20065,220.00 €
48AUTOUTILITARA 3,5 TIVECO DAILY 35C12B71BYH20073,480.00 €
49SEMIREMORCASCHWARTZMULLER SPA 3/EB03KLU20062,640.00 €
  • Valorile stabilite de către evaluator nu  includ  TVA.

Bunurile scoase la vânzare sunt descrise pe larg în raportul de evaluare intocmite de către societatea de evaluare NAI ROMANIA – APPRAISAL&VALUATION SRL S.R.L, raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile mobile propuse prin prezentul regulament a fi vandute individual este 60 % din valoarea de piata individuala in EURO rezultata în urma evaluării conform raportului de evaluare, la care se adauga TVA, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 14.03.2023.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia.

Garantia de participare se depune în lei, prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr.  RO37 BREL 0002 0008 7304 0101 deschis la LIBRA BANK pe numele MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare” pentru achizitionarea bunului ……………………, aflate in proprietatea MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL .”

Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 500 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 04.10.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL  cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Data următoarelor licitaţii publice: În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 17.08.2023 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 24.08.2023, ora 12°°, 31.08.2023, ora 12°°, 07.09.2023, ora 12°°, 14.09.2023, ora 12°°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorMARIAN’S TRADING TRASNPORT SRL
CUI19109158
RCJ40/16476/2006
LocalitateBucurești
AdresaAleea Băiuț, nr.11
Data licitației17 august 2023