Dată

14 iul. 2023
Expired!

Oră

11:00 am

Autoutilitare și semiremorcă – MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL – 14 iulie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO SPRL cu sediul în Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski(fosta Intr. Polonă), nr. 2, parter, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL(în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în București, sector 6, Aleea Băiuț, nr. 11, bloc M29, sc. B, etaj 7, ap. 66, Cod unic de înregistrare 19109158, înregistrată la ORC sub nr. J40/16476/2006, desemnată prin Hotărârea instanței din data de 08.10.2021 pronunţată de către Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 2217/3/2017, în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârea adunării generale a creditorilor MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL din data de 31.05.2023,

Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de  14.07.2023 ora 11°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea în bloc a urmatoarelor bunurilor mobile (trei autoutilitare si o semiremorca), aflate in proprietatea debitorului MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite):

–  auto Volvo nr. Inmatriculare B-212-KLU
–  auto Renault nr. Inmatriculare B-120-KLU
–  auto Scania nr. Inmatriculare B-121-KLU
–  semiremorca nr. Inmatriculare B-20-ZZO

Bunurile scoase la vânzare sunt descrise pe larg în raportul de evaluare intocmite de către societatea de evaluare NAI ROMANIA – APPRAISAL&VALUATION S.R.L, raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile mobile de mai sus vandute in bloc a este de 32.000 lei inclusiv TVA, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 31.05.2023.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia.

Garantia de participare se depune în lei, prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr.  RO37 BREL 0002 0008 7304 0101 deschis la LIBRA BANK pe numele MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare” pentru achizitionarea bunului ……………………, aflate in proprietatea MARIAN’S TRADING TRANSPORT SRL .”

Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 1000 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 04.10.2022 și 31.05.2023, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL  cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorMARIAN’S TRADING TRASNPORT SRL
CUI19109158
RCJ40/16476/2006
LocalitateBucurești
AdresaAleea Băiuț, nr.11
Data licitației14 iulie 2023