Dată

05 mai 2022
Expired!

Oră

3:00 pm

Autovehicule – Mopan SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei MOPAN S.A., cu sediul social în Vaslui, str. Podu Inalt, nr. 1, Corp C1, Jud. Vaslui, având CUI: 3177520, NRC: J37/694/2008, debitoare în dosarul nr. 2025/89/2017, conform Sentinței Civile nr. 94/F/2019 din data de 21.03.2019 pronunţată de către Tribunalul Vaslui – Secţia Civilă, în dosarul nr. 2025/89/2017, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 20.04.2022.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 05.05.2022, orele 15:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea in bloc prin licitație publică deschisă cu strigare, a urmatoarelor bunuri mobile, autovehicule, după cum urmează:

1FIAT DOBLO SV 10 RCF
2FIAT DOBLO SV 10 RCH
3CITROEN BERLINGO 1560CMC RUG
4FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNN
5FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNS
6FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNM
7CITROEN BERLINGO SV 10 RUF
8FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNT
9FIAT DUCATO CAMBINATO SV 10 UNR
10FIAT DUCATO SV 10 UNP

Prețul de pornire al licitației publice pentru vanzarea in bloc a autovehiculelor de mai sus, va începe de la prețul de 30.000 lei conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 20.04.2022.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO26ROIN2060413880151039 deschis la Idea Bank S.A., pe numele MOPAN S.A., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea ……………………”

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să achizitioneze caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este de 1.000 lei.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 05.11.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la adresa de e-maill: office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
  • Telefon: 0722965256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorMOPAN SA
CUI3177520
RCJ37/694/2008
LocalitateVaslui
AdresaStr. Podul Înalt, nr. 1
Data licitației5 mai 2022