Dată

20 mart. 2023
Expired!

Oră

12:00 pm

Bun imobil – SC PRITA SRL – 20 martie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului PRITA S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, avand sediul în Str. Jean Steriadi, nr. 20, bl. 121, sc. B, et. 4, apt. 30, sect. 3, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J40/833/2011 şi Codul Unic de Înregistrare 15765214, desemnat de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 1916/3/2012,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 20.03.2023, ora 12,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, va avea loc licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea bunului imobil apartinand PRITA S.R.L., situat in intravilanul loc. Dabuleni, str. Victor Babes, nr. 6, jud. Dolj, compus din teren in suprafata de 338 mp si constructie, conform Cartii Funciare nr. 300049 si numar cadastral 445/1.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul de pornire reprezentand 80% din valoarea stabilita prin evaluare, respectiv 29.440 EURO, exclusiv TVA, conform hotararii Adunarii Creditorilor din 25.10.2022.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei.

Pana la data sedintei de licitatie, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini, contra sumei de 2000 lei, exclusiv TVA.

Cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen este obligatoriu sa depuna o garantie la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea imobilului. Dovada platii garantiei si a cumpararii caietului de sarcini vor fi anexate la oferta de cumparare si vor fi depuse lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de sedinta de licitatie.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa OP prin care sa se ateste depunerea garantiei; dovada cumpararii caietului de sarcini; cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunului aflat in patrimoniul debitorului PRITA S.R.L.

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va relua in aceleasi conditii si la aceeasi ora in datele de 04.04.2023, 19.04.2023, 04.05.2023, 19.05.2023, 05.06.2023, 20.06.2023, 03.07.2023.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64, 021- 210.16.67 si 0724.32.34.42.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724323442, 021-210.01.64, 021- 210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC PRITA SRL
CUI15765214
RCJ40/833/2011
LocalitateDăbuleni
AdresaStr. Victor Babeș, nr. 6, Dolj
Data licitației20 martie 2023