Dată

05 sept. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Bun imobil și bunuri mobile – SILVAROM IMPORT-EXPORT SRL – 5 septembrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SILVAROM IMPORT EXPORT S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” cu sediul în Str. 23 AUGUST, Nr. 57 – BREAZA , Județul Prahova, având ca date de identificare CUI 4542292 şi nr. Reg. Comerţului J29 /2137 /1993, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 14.05.2019, pronunţată de TRIBUNALUL PRAHOVA – Secția a II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 7253/105/2017, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor SILVAROM IMPORT EXPORT S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 16.08.2022.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 05.09.2022, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, la care prețul de pornire va fi 50 % din valoarea stabilită în raportul de evaluare, conform hotararii Adunarii creditorilor din 15.06.2022, a urmatoarelor bunuri:

1. Imobil compus din teren si construcție rezidențială situat în Loc. Breaza de Jos, str. 23 August, nr. 57, Jud. Prahova, extras CF nr. 24258 Breaza, nr. cadastral 24258, terenului de 361 mp și construcția C1 D+P+E, cu număr cadastral 24258-C1 și o suprafață construită la sol de 62 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 27.000 euro;

2. Cap tractor MAN TGA 18.410 – PH-13-RXL – mijloc de transport dezafectat fără părți componente. Pretul de pornire al licitatiei este de 1000 euro;

3. Semiremorcă KOEGEL – PH-13-RAT – mijloc de transport dezafectat fără părți componente. Pretul de pornire al licitatiei este de 750 euro.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10 % din prețul de pornire al licitației, care se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO26BREL0002001706060100 – deschis la LIBRA Internet Bank deschis pe numele SILVAROM IMPORT EXPORT S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, cu specificaţia „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în ………, aflat/e în proprietatea SILVAROM IMPORT EXPORT S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este cuprins intre 500 lei si 5.000 lei.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la 12.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau e-mail: office@rovigobv.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724291168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorSILVAROM IMPORT EXPORT SRL
CUI4542292
RCJ29/2137/1993
LocalitateBreaza
AdresaStr. 23 August, nr. 57
Data licitației05 septembrie 2022