Date

25 oct. 2022
Expired!

Time

12:00 pm

Bunuri imobile – GEO GESTIONI IMMOBILIARE ROM SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO SPRL, cu sediul în București, str. Mareșal Josef Pilsudski (Fosta Intrare Polonă), nr. 2, etaj 2, sector 1, înscrisă în Registrul UNPIR sub nr. RFOII-0008, în calitate de lichidator judiciar al debitorului GEO GESTIONI IMMOBILIARE ROM SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în București, str. G-ral Ion Dragalina, nr. 22, etaj 2, ap. 4, camera 2, sector 5, Cod de identificare fiscală 25800700, înregistrată la ORC sub nr. J40/8102/2009, desemnată prin încheierea civilă din data de 20.02.2015, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, Secţia VII-a Civilă, în dosarul nr. 16973/3/2013,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 25.10.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vânzarea individuala prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile (7 loturi de teren în suprafață de 12 mp sau 20 mp fiecare),  aparţinând societăţii debitoare situate în Saturn, Str. Henny Ignatie, nr. 6, jud Constanţa, după cum urmează:

  1. Lot 136, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 12 mp – nr cadastral 106021 (nr. cad. vechi 14241), înscris în CF 106023 a orașului Mangalia – Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn
  2. Lot 138, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 20 mp – nr cadastral 106023 (nr. cad. vechi 14243), înscris în CF 106023 a orașului Mangalia – Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn
  3. Lot 150, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 12 mp – nr cadastral 106035 (nr. cad. vechi 14255),  înscris în CF 106035 a orașului Mangalia  – Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn
  4. Lot 152, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 12 mp – nr cadastral 106037 (nr. cad. vechi 14257), înscris în CF 106037 a orașului Mangalia – Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn
  5. Lot 153, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 12 mp – nr cadastral 106038 (nr. cad. vechi 14258), înscris în CF 106038 a orașului Mangalia – Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn
  6. Lot 157, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 12 mp – nr cadastral 106042 (nr. cad vechi 14262), înscris în CF 106042 a orașului Mangalia Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn
  7. Lot 159, teren curți construcții, neîngrădit, cu suprafață de 12 mp – nr cadastral 106044 (nr. cad. vechi 14264), înscris în CF 106044 a orașului Mangalia – Str. Henny Ignatie nr 6, Mangalia, Saturn

 Pretul de pornire al licitaţiei publice îl reprezintă valoarea de piaţă (in euro) prevăzută în raportul de evaluare întocmit de Business Valuation SRL plus TVA, respectiv :

Nr. crt.DenumireCFSuprafața (mp)Valoare de piață
EURO PLUS TVA
1Lot 136106021121.440
2Lot 138106023202.400
3Lot 150106035121.440
4Lot 152106037121.440
5Lot 153106038121.440
6Lot 157106042121.440
7Lot 159106044121.440
TOTAL  11.040

Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatilor sunt cuprinse in Regulamentul de vanzare, parte intregranta a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Pretul caietului de sarcini este de 500 lei, plus TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-17,00.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO76 BREL 0002 0036 4700 0100  deschis la LIBRA BANK pe numele GEO GESTIONI IMMOBILIARE ROM  S.R.L. – in faliment.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 05.10.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la 08.11.2022, 22.11.2022, 06.12.2022, 20.12.2022, 03.01.2023, 17.01.2023, 31.01.2023 in acelasi loc si in aceleasi conditii de desfasurare.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numarul de telefon: 0724323442, e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0724323442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorGEO GESTIONI IMMOBILIARE ROM SRL
CUI25800700
RCJ40/8102/2009
LocalitateBucurești
AdresaStr. G-RAL ION DRAGALINA 22.
Data licitației25 octombrie 2022