Dată

11 aug. 2021
Expired!

Oră

3:00 pm

Bunuri imobile în bloc – Bere și Malț Robema SA

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul in Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski, nr.2, sector 1, lichidator judiciar desemnat prin Sentinta civila nr. 350 din data de 05.12.2011, pronuntata de Tribunalul Teleorman in dosarul nr. 1814/87/2009, privind pe debitoarea BERE SI MALT ROBEMA S.A. (în faliment, in banckruptcy, en faillite), cu sediul în Rosiorii de Vede, str. Oltului, nr. 73, jud. Teleorman, inmatriculata sub nr. J34/33/1991, CUI 1393498, in conformitate cu Hotararea Adunarii creditorilor din data de 20.07.2021 prin care s-a aprobat pretul de pornire, Regulamentul de vanzare si metoda de valorificare,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 11.08.2021 orele 15.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Intr. Maresal Josef Pilsudski nr.2, sector 1, Bucuresti, licitatia publica cu strigare pentru vanzarea activului apartinand societatii debitoare, dupa cum urmeaza:

 • Bunurile imobile in bloc (nu individual), compuse din teren, cladiri si constructii speciale aflate in proprietatea SC Bere si Malt Robema SA situate în str. Oltului, nr. 73, Rosiori de Vede, jud. Teleorman, astfel cum sunt descrise în Raportul de evaluare si Completarea la Raportul de evaluare, ambele intocmite de QUANTUM EVALUARI S.R.L.

 

IMPORTANT: Situatia juridica a Activului scos la vanzare:

 • Conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 0485 din data de 27.10.1995, debitoarea detine in proprietate exclusiva suprafata de 58.469,16 mp, formata din: 55.821,89 mp Incinta sediu si 2.647,27 mp reprezentand Puturi, zona protectie si alee acces puturi.
 • Din Certificatul nr. 10494/20.02.2019 emis de OCPI Teleorman, reiese ca debitoarea apare inscrisa la Cartea Funciara cu o suprafata totala de 56.222 mp, compusa din 3 loturi de teren inscrise in C.F. 20210, 20211, 20154, – (loturi alipite), pe care se afla edificate constructii industriale si administrative, si care au fost avute in vedere de evaluator in Raportul de evaluare intocmit.
 • Conform Completarii la Raportul de evaluare, loturile de terenuri cu amplasament in exteriorul incintei Fabrica de Bere Robema – reprezentand Puturi, zona protectie si alee acces puturi, nu sunt inscrise in CF, nu exista masuratori exacte ale suprafetelor sau asupra adancimilor puturilor forate, doar informatii neverificate conform carora adancimile variaza intre 50 si 100 m, iar o parte din puturi sant in prezent nisipate, respectiv neutilizabile.
 • Participantii accepta sa participe la procedura de vanzare in aceste conditii, asumandu-mi orice modificari si costuri ulterioare necesare la Cartea Funciara in vederea intocmirii documentatiei cadastrale necesare si intabularii suprafetei in discutie – Puturi, zona protectie si alee acces puturi, precum si orice alte probleme care ar putea aparea referitor la diferentele intre suprafata din Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 0485 din data de 27.10.1995 si suprafata inscrisa la Cartea Funciara.
 • Participantul care va fi declarant adjudecatar, se obliga sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea efectuarii, pe cheltuiala sa exclusiva, a tuturor si oricaror operatriuni de dezmembrare si / sau orice alte demersuri in vederea identificarii si individualizarii bunurilor adjudicate, necesare incheierii Contractului de vanzare. Toate aceste demersuri urmeaza a fi intreprinse si finalizate anterior incheierii Contractului de vanzare, acestea consituind conditii necesare incheierii Contractului de vanzare, si nu influenteaza obligatia de plata a pretului adjudecarii in termenul prevazut in Regulamentul de vanzare.
 • Activul se valorifica unde se gaseste, in starea in care se afla, conform principiului vazut – placut, ceea ce inseamna ca fiecare ofertant a avut posibilitatea de a cunoaste si de a se asigura asupra starii fizice si legale a lor, participand la licitatie in deplina cunostinta de cauza a tuturor aspectelor de ordin juridic care greveaza Activul debitoarei, asumandu-si totodata riscul asupra starii lor fizice si legale. Totodata, participantii isi asuma orice diferente intre caracteristicile bunurilor licitate conform celor prevazute in Caietul de sarcini si cele existente la fata locului sau cuprinse in datele de la Cartea Funciara;
 • Participantii nu au nelamuriri sau obiectiuni cu privire la bunul sau caracteristicile bunului pentru care liciteaza.

PRETUL de pornire al licitatiei este de 500.000 EURO, conform Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 20.07.2021. Acest pret include TVA daca tranzactia este purtatoare de taxa pe valoare adaugata sau exclude TVA in situatia in care tranzactia nu este purtatoare de taxa pe valoare adaugata. in functie de prevederile Codului Fiscal de la momentul incheierii Contractului de vanzare.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunurilor imobile, cu cel putin 24 de ore inainte de tinerea licitatiei. Pretul caietului de sarcini este de 10.000 lei, exclusiv TVA.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. in valoare de 10% din pretul de pornire a licitatiei, in contul nr. RO74ROIN910400110216RO01 deschis la IDEA BANK – suc. Mosilor, pe numele BERE SI MALT ROBEMA S.A. cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunurilor imobile aflate în proprietatea BERE SI MALT ROBEMA S.A.

Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-16,00.

In caz de neadjudecare, licitatia se va relua la urmatoarele date: 18.08.2021, 25.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021, in acelasi loc si la aceeasi ora, avand acelasi pret de pornire.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. la numerele de telefon: 021 210.01.64 sau pe site-ul www.rovigo.ro.

 • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L.
 • Telefon: 021 210.01.64
 • Email: office@rovigo.ro
DebitorBERE SI MALT ROBEMA
CUI1393498
RCJ34/33/1991
LocalitateRoșiori de Vede
Adresajudețul Teleorman
Data licitației11 august 2021