Dată

18 apr. 2023
Expired!

Oră

1:00 pm

Bunuri imobile – SC TMD SA Filiași – 18 aprilie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al S.C. TMD S.A. FILIASI (in faliment) cu sediul în localitatea Filiasi, str. Uzinei, nr. 2, judetul Dolj, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J16/750/2001 şi Codul Unic de Înregistrare 14270284, conform Incheierea de Sedinta din 26.05.2015, pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul 7692/63/2009,

In conformitate cu Hotararea Adunarii creditorilor societatii TMD SA Filiasi din data de 03.04.2023.

Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 18.04.2023 ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri imobile proprietatea debitoarei situate in Filiasi, str. Uzinei, nr.2, Dolj:

  • Partial C 28 – incaperile 34 in suprafata de 690 mp si 37 in suprafata de 72 mp;

Pretul de pornire al licitatiei este de 15.600 EURO fara TVA (la care se adauga sau nu TVA in functie de prevederile Codului Fiscal de la data incheierii contractului de vanzare), cu mentiunea ca adjudecatarul va suporta cheltuielile cu intocmirea documentatiei cadastrale de dezmembrare, inscrierea in Cartea Funciara si intocmirea actului in frma autentica la notar.

Prezentarea detaliata a fiecarui bun, conditiile de participare si obligatiile pe care si le asuma licitatorii raportat la caracteristiciile bunurilor scoase la licitatie, se regasesc in documentele care fac parte componenta din Caietul de sarcini.

Participantul la licitatie care depune plicul de participare la licitatie conform Regulamentului de vanzare isi asuma urmatoarele:

– Este de acord si isi insuseste conditiile de participare la licitatie prevazute in Regulament;

– A vizionat bunurile si este de acord cu achizitionarea acestora in stadiul in care se gasesc la data licitatiei.

– Activul se valorifica unde se gaseste, in starea in care se afla, conform principiului vazut – placut, ceea ce inseamna ca fiecare ofertant a avut posibilitatea de a cunoaste si de a se asigura asupra starii fizice si legale a lor, participand la licitatie in deplina cunostinta de cauza a tuturor aspectelor de ordin juridic care greveaza Activul debitoarei, asumandu-si totodata riscul asupra starii lor fizice si legale.

– Nu are nelamuriri sau obiectiuni cu privire la bunul sau caracteristicile bunului pentru care liciteaza.

– Isi asuma orice diferente intre caracteristicile bunurilor licitate conform celor prevazute in Caietul de sarcini si cele existente la fata locului sau cuprinse in datele de la Cartea Funciara;

– In cazul in care va fi declarant adjudecatar, se obliga sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea efectuarii, pe cheltuiala sa exclusiva, a tuturor si oricaror operatriuni de dezmembrare si / sau orice alte demersuri in vederea identificarii si individualizarii bunurilor adjudicate necesare incheierii Contractului de vanzare, inclusiv delimitarea proprietatii achizitionate prin ridicarea de garduri / ziduri necesare in vederea protejarii impotriva deteriorarii / furturilor bunurilor ramase in proprietatea vanzatorului. Toate aceste demersuri urmeaza a fi intreprinse si finalizate anterior incheierii Contractului de vanzare, acestea consituind conditii necesare incheierii Contractului de vanzare, si nu influenteaza obligatia de plata a pretului adjudecarii in termenul prevazut in Regulamentul de vanzare.

– Are cunostinta de faptul ca, in imobilele ce fac obiectul vanzarii sunt depozitate diverse bunuri apartinand debitoarei TMD SA Filiasi si se obliga ca anterior incheierii Contractului de vanzare (aceasTa fiind si o conditie prealabila incheierii Contractului de vanzare), sa intreprinda pe cheltuiala sa exclusiva, demersurile necesare in vederea relocarii acestor bunuri in alte spatii de depozitate ce vor fi indicate de reprezentantii TMD SA Filiasi. Demersurile de relocare nu influenteaza obligatia de plata a pretului adjudecarii in termenul prevazut in Regulamentul de vanzare.

– Accepta faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 1698 NCC, administratorul judiciar / lichidatorul judiciar nu raspunde pentru evictiune, acesta avand calitatea de reprezentant legal, precum si ca in conformitate cu prevederile art. 1707 pct. 5 NCC, administratorul judiciar / lichidatorul judiciar este exonerat de raspunderea pentru eventuale vicii ascunse ale bunul vandut.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de administrator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, cu exceptia masurilor asiguratorii instituite in cadrul procesului penal.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor administratorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceasta data.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea Caietului de sarcini al bunului imobil.

Pretul caietului de sarcini este de 1000 lei, la care se adauga TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-17,00.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO SPRL in valoare de 10% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO35WBAN0099A3057535RO01 Intesa Sanpaolo Bank Romania, pe numele S.C. TMD S.A. FILIASI, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului…………… aflat în proprietatea S.C. TMD S.A. FILIASI”, cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru licitatia publica.

In caz de neadjudecare, se vor organiza alte 9 licitatii publice dupa cum urmeaza: 25.04.2023, 02.05.2023, 09.05.2023, 16.05.2023, 23.05.2023, 30.05.2023, 06.06.2023, 13.06.2023, 20.06.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO SPRL, la numarul de telefon: 0724.323.442, e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0724.323.442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorTMD SA
CUI14270284
RCJ/16/750/2001
LocalitateFiliași
AdresaUzinei , nr. 2
Data licitației18 aprilie 2023