Dată

03 mart. 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri imobile și mijloace fixe TOP AUTO GRUP SRL – 3 martie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in str. Saturn, nr. 37 A, apt.59, Brasov, jud. Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. RFO II – 0685, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei TOP AUTO GRUP S.R.L. „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J8/1720/1997, având CUI 10065678, cu sediul social în Brasov, Calea Feldioarei, nr. 75R, Județul Braşov, desemnat prin încheierea de ședință din data de 17.05.2018, si prin Incheierea de Camera de Consiliu din 21.06.2018 pronuntata de Tribunalul de Tribunalul Brasov – Sectia a II a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 6617/62/2013, in temeiul art. 117 (1) și următoarele din Legea nr. 85/2006 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din 26.01.2023,

aduce la cunoștința generală că la 03.03.2023, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc vânzarea, prin licitație publică deschisă cu strigare a următoarelor bunuri aparținând debitoarei:

  • BUNURI IMOBILE. Prețul de pornire al licitațiilor publice este stabilit conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 26.01.2023 la 289.913 euro și este redus cu 35% față de valoarea stabilita prin evaluare. Proprietate imobiliara situata în Loc. Covasna, Jud. Covasna – teren liber intravilan în suprafață de 105.702 mp, compusă din 15 nr. cadastrale, dupa cum urmeaza:

1. Teren intravilan in suprafața de 3.102 mp, CF 23102;
2. Teren intravilan in suprafața de 12.343 mp, CF 23014;
3. Teren intravilan in suprafața de 4.927 mp, CF 23560;
4. Teren intravilan in suprafața de 11.097 mp, CF 23452;
5. Teren intravilan in suprafața de 5.017 mp, CF 23450;
6. Teren intravilan in suprafața de 5.860 mp, CF 23445;
7. Teren intravilan in suprafața de 2.349 mp, CF 23447;
8. Teren intravilan in suprafața de 9.763 mp, CF 23449;
9. Teren intravilan in suprafața de 12.189 mp, CF 23451;
10. Teren intravilan in suprafața de 490 mp, CF 23446;
11. Teren intravilan in suprafața de 5.915 mp, CF 23448;
12. Teren intravilan in suprafața de 9.240 mp, CF 23160;
13. Teren intravilan in suprafața de 10.178 mp,CF 23099;
14. Teren intravilan in suprafața de 2.639 mp, CF 23455;
15. Teren intravilan in suprafața de 10.593 mp, CF 23561.

  • BUNURI MOBILE, mijloace fixe. Prețul de pornire al sedintelor de licitatie este 24.933 euro (conform listei anexe prezentei publicații) și este redus cu 40% față de valoarea stabilita prin evaluare.

Pentru participarea la licitație persoanele interesate vor achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO91CECEBV0101RON0523261 deschis la CEC BANK pe numele TOP AUTO GRUP S.R.L.  cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea …………….. aflat/e în proprietatea TOP AUTO GRUP S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

De asemenea acestea sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua cu respectarea acelorași condiții și în același loc la 10.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 31.03.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0724.291.168 sau la Adresa de e-mail: office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0724291168
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorTOP AUTO GRUP SRL
CUI10065678
RCJ8/1720/1997
LocalitateBrașov
AdresaCalea Feldioarei, nr. 74R
Data licitației03 martie 2023