Dată

23 sept. 2021 - 23 oct. 2021
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – ESTUAR SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ESTUAR SRL (in faliment) cu sediul în localitatea cu sediul social în Braila, Str. Mihai Bravu, Nr. 403, Judet Braila, Cod unic de înregistrare 14241408, înregistrată la ORC sub nr. J09/361/2001, desemnat prin Senitinta Civila nr. 48 din data de 12.02.2018, pronunţată de către Tribunalul Braila, Sectia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2460/113/2015, in conformitate cu hotararea Adunarii Creditorilor din data de 07.09.2021.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunostinta generala ca, la data de 23.09.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar va avea loc vanzarea individuala prin licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor mobile, apartinand ESTUAR SRL, astfel cum acestea sunt descrise in raportul de evaluare intocmit de catre Expert evaluator Velicu Casiana Nicoleta.
Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Bunurile mobile scoase la vanzare sunt compuse din:

Nr.crtDENUMIREPret pornire EUR (fara TVA)
1CENTRALA TERMICA252.5
2DISTRIBUITOR HIDRAULIC 5*4500  – SH2,366.5
3POMPA HIDRAULICA 3*5000  – SH1,577.5

Pretul de pornire al licitatiei reprezinta 50% din valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 07.09.2021.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata, in contul unic de insolventa deschis la Banca Transilvania – Sucursala Braila, pe numele ESTUAR SRL. Garantia de participare se poate constitui prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO06 BTRL 0090 1202 A294 92XX deschis la BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA BRAILA pe numele ESTUAR S.R.L., cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului mobil ___________________, aflat in proprietatea ESTUAR SRL”.

Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului ESTUAR SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este 50 lei, exclusiv TVA, pentru fiecare bun in parte.

Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 19.06.2018, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

In caz de neadjudecare, şedinţele de licitatie publica se vor relua in datele de 07.10.2021, 21.10.2021, 04.11.2021, 18.11.2021, 02.12.2021, 16.12.2021, 30.12.2021, 13.01.2021, 27.01.2021 avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 021-210.01.64, 021-210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorESTUAR SRL
CUI14241408
RCJ09/361/2001
LocalitateBrăila
AdresaBucurești
Data licitației23 septembrie 2021