Dată

27 mai 2021
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile- ESTUAR SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al  debitoarei ESTUAR SRL (in faliment) cu sediul în localitatea cu sediul social în Braila, Str. Mihai Bravu, Nr. 403, Judet Braila, Cod unic de înregistrare 14241408, înregistrată la ORC  sub nr. J09/361/2001, desemnat prin Senitinta Civila nr. 48 din data de 12.02.2018, pronunţată de către Tribunalul Braila, Sectia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2460/113/2015, in conformitate cu hotararea Adunarii Creditorilor din data de 04.03.2021,

prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștinta generală că la data de 27.05.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar va avea loc vânzarea individuală prin licitație publică deschisă cu strigare a bunurilor mobile, aparținând ESTUAR SRL, astfel cum acestea sunt descrise în raportul de evaluare întocmit de către Expert evaluator Velicu Casiana Nicoleta.

Informații suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Bunurile mobile scoase la vânzare sunt compuse din:

 
Nr. crtDENUMIRE
Pret pornire EUR (fara
TVA)
1CENTRALA    TERMICA303
2DISTRIBUITOR HIDRAULIC 5*4500  – SH2,839.8
3POMPA HIDRAULICA 3*5000  – SH1,893

Prețul de pornire al licitației reprezintă 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 04.03.2021.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din pretul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății. Indiferent de calitatea de terți sau de creditori în procedura insolvenței, participanții sunt obligați să achite garanția, fie în numerar, fie prin ordin de plată, în contul unic de insolvență deschis la Banca Transilvania – Sucursala Braila, pe numele ESTUAR SRL. Garanția de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RO06 BTRL 0090 1202 A294 92XX deschis la BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA BRAILA pe numele ESTUAR S.R.L., cu specificația: „garantie în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului mobil ___________________, aflat în proprietatea ESTUAR SRL”. Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării contului ESTUAR SRL cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sunt obligate sa procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este 50 lei, exclusiv TVA, pentru fiecare bun în parte.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 19.06.2018, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

În caz de neadjudecare, şedinţele de licitatie publica se vor relua in datele de 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Cei interesați pot obține date și informații suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67.

  • Persoana de contact: Cristian Stangaciu
  • Telefon: 0724323442
  • Email: cristian.stangaciu@rovigo.ro
DebitorESTUAR SRL
CUI14241408
RCJ09/361/2001
LocalitateBraila
AdresaBucurești
Data licitației27 mai  2021