Dată

09 aug. 2021
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile EXPRES ELITE SRL – August

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului EXPRES ELITE S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Pechea nr. 10-12, etaj 1, ap. 5, Cod de identificare fiscală 32161862, înregistrată la ORC sub nr. J40/10504/2013, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 09.08.2016, pronunţată de către Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 29705/3/2016, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunostinţă generală că la data de 09.08.2021, ora 14:00, în str. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, Bucureşti, va avea loc licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile aparţinând EXPRES ELITE S.R.L., după cum urmează:

Nr.crt.Nr. inventarValoare estimată (LEI)
1Obiecte de inventar tip HORECA (conform anexă)175.2
2Bunuri mobile (mijloace fixe de natura aparatelor de gătit tip HORECA – conform anexă)247.2
TOTAL522.4

Conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 14.06.2021, preţul de pornire al licitaţiilor este redus cu 90% din preţul stabilit prin raportul de evaluare, la care se adaugă TVA.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare dupa aceea.

Cei care doresc să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte cu cel putin 24 de ore înainte de ţinerea licitaţiei: copie după chitanţă/OP prin care să se ateste depunerea cauţiunii în cuantum de 10% din valoarea bunurilor licitate în contul unic de insolvenţă nr. RO75BREL0002001655610100, deschis la Librabank-Sucursala Colentina, pe numele societăţii debitoare EXPRES ELITE S.R.L.; dovada cumpărării caietului de sarcini, în cuantum de 500 lei (chitanţă, în copie); cererea de participare la licitaţie publică şi oferta de cumpărare cu specificarea bunului mobil; scrisoare de împuternicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentaţiei şi condiţiilor din Caietul de Sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va relua în aceleaşi loc şi în aceleaşi condiţii în datele de 16.08.2021, 23.08.2021, 30.08.2021, 06.09.2021, 13.09.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021-210.16.67; 0724.29.11.68, persoana de contact: Cristian Stângaciu.

  • Persoana de contact: Cristian Stângaciu
  • Telefon: 0724.29.11.68, 021-210.01.64, 021- 210.16.67
  • Email:
DebitorEXPRES ELITE SRL
CUI32161862
RCJ40/10504/2013
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației09 august 2021