Dată

19 ian. 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL – 19 ianuarie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din Romania sub nr. RFO II 0008, în calitate de lichidator judiciar desemnat al debitorului IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, debitor in dosarul nr. 6335/111/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, înmatriculat la Registrul Comerţului sub nr. J/05/140/2001, CUI 13718089, cu sediul în Oradea, str. B-dul Ştefan cel Mare nr. 112, Bl. D7, ap. 3, jud. Bihor,

Avand in vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 14.12.2022 prin care s-a dispus vanzarea bunurilor debitoarei Izoterom Import Export SRL prin licitaţie publică conform Codului de Procedură Civila,  

In temeiul art 154 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 759-777 din Codul Procedura Civila,

Prin prezenta publicatie de vanzare, se aduce la cunostinţă generală că la data de 19.01.2023, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc scoaterea la vanzare conform Codului de Procedură Civila, prin licitaţie publică cu strigare a  următoarelor bunuri mobile apartinand debitoarei:

Nr. Crt.DENUMIREMARCATIPPREŢ
1.Autoturism minibusFordTranzit1.400 EURO + TVA
2.TranspaletGutman
 
2.5 t
 
160 EURO + TVA
3.Masina de rectificat piese metaliceNapomarRPO 3202.100 EURO + TVA
4.Compresor cu recipientFiniBSC 15-081.800 EURO + TVA

Preţul de pornire al bunurilor licitate reprezintă 100% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cauză de Estim Expert SRL.

Informaţii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Regulamentul de vânzare, parte intregrantă a Caietului de sarcini.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Sub rezerva disp. art. 768 pct. 2 NCPC, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata, in contul unic de insolventa nr. RO59BTRLRONCRTOPA3726001, deschis la BANCA TRANSILVANIA, pe numele IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L., ce va fi mentionat in caietul de sarcini. Garantia de participare se poate constitui prin ordin de plata in contul unic de insolventa deschis pe numele IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L. cu specificatia: „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunurilor ……………………. aflate în proprietatea IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L.”.  ”. Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Debitorul urmarit nu va putea fi declarat adjudecatar, nici personal, nici prin persoana interpusa. Creditorii urmaritori sau intervenientii nu pot, nici personal , nici prin persoane interpuse sa adjudece bunurile oferite la un pret mai mic de 75% din valoarea de piata stabillita prin raportul de evaluare intocmit de catre Estim Expert SRL.

Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare in termen de cel mult 5 de zile de la data vanzarii, potrivit art.771 Cod de procedurd civila, tinandu-se seama de garantia depusa in contul pretului. Nedepunerea prelului atrage aplicarea dispoziliilor art.771alin, (3) Cod de procedura civila.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achiziţionarea caietului de sarcini al bunurilor mobile. Preţul caietului de sarcini este de 500 lei, exclusiv TVA.

Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-14.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrainate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Conform art. 776 NCPC, In caul vanzarii silite la licitatie publica, nu exista garantie contra viciilor ascunse ale bunului vandut.

In conformitate cu art. 762 lit. h Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In caz de neadjudecare, la acelasi termen, bunurile vor fi scoase din nou la vanzare, cu respectarea prevederilor art. 769 alin (8) Cod de procedura civila, incepand de la pretul de 75 % din cel prevazut mai sus in publicatie.

ln caz de neadjudecare licitatia se va amana la un alt termen, pentru care se vor indeplini din nou formalitatile de publicitate prevazute de art. 762 Cod de procedura civila.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724323442, 021.210.01.64, 021.210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorIZOTEROM IMPORT EXPORT SRL
CUI13718089
RCJ5/140/2001
LocalitateOradea
AdresaB-dul Ștefan Cel Mare, nr. 112, bl. D7
Data licitației19 ianuarie 2023