Dată

21 iul. 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL – 21 iulie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din Romania sub nr. RFO II 0008, în calitate de lichidator judiciar desemnat al debitorului IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, debitor in dosarul nr. 6335/111/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, înmatriculat la Registrul Comerţului sub nr. J/05/140/2001, CUI 13718089, cu sediul în Oradea, str. B-dul Ştefan cel Mare nr. 112, Bl. D7, ap. 3, jud. Bihor, în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL din data de 18.01.2022, prin prezenta publicatie de vanzare, se aduce la cunostinţă generală că la data de 21.07.2022, ora 14:00, în Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, Bucureşti, va avea loc vânzarea individuală prin licitaţie publică cu strigare a următoarelor bunuri mobile:

Nr. Crt.DENUMIREMARCATIPPREŢ
1.Autoturism minibusFordTranzit980 EURO + TVA
2.TranspaletGutman
 
2.5 t
 
112 EURO + TVA
3.Masina de rectificat piese metaliceNapomarRPO 3201,470 EURO + TVA
4.Compresor cu recipientFiniBSC 15-081,260 EURO + TVA

Preţul de pornire al bunurilor licitate reprezintă 70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cauză de Estim Expert SRL, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 30.06.2022.
Informaţii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Regulamentul de vânzare, parte intregrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrainate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.

Toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.
Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achiziţionarea caietului de sarcini al bunurilor mobile. Preţul caietului de sarcini este de 500 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9,00-14,00.

Licitatorii au obligaţia depunerii unei garanţii de participare în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvenţă nr. RO59BTRLRONCRTOPA3726001, deschis la BANCA TRANSILVANIA, pe numele IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunurilor ……………………. aflate în proprietatea IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L.”.

În caz de neadjudecare, se vor organiza încă 9 şedinţe de licitaţie publică la interval de 2 săptămâni, în datele de 04.08.2022, 18.08.2022, 01.09.2022, 15.09.2022, 29.09.2022, 13.10.2022, 27.10.2022, 10.11.2022, 24.11.2022, în aceleaşi condiţii, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numărul de telefon: 0724.323.442.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724323442
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorIZOTEROM IMPORT EXPORT SRL
CUI13718089
RCJ5/140/2001
LocalitateOradea
AdresaB-dul Ștefan Cel Mare, nr. 112, bl. D7
Data licitației21 iulie 2022