Dată

24 nov. 2021
Expired!

Oră

3:00 pm

Bunuri mobile – KRONSTADT ANTIK SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in str. Saturn, nr. 37 A, apt.59, Brasov, jud. Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. RFO II – 0685, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei KRONSTADT ANTIK S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, cu sediul în Municipiul Brașov, Calea Feldioarei, nr. 75Z, Județul Brașov, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J8/1599/2011 şi Codul Unic de Înregistrare 29193767, conform Încheierii Camerei de Consiliu pronunțată la data de 05.07.2018 în dosarul nr. 472/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II -a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor KRONSTADT ANTIK S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 12.10.2021 publicat in BPI nr.17162/13.10.2021.

Se aduce la cunoștința generală că la data de 24.11.2021, orele 15:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, Sect. 1, va avea loc: vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a următoarelor bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare KRONSTADT ANTIK S.R.L., situate în Municipiul Brașov, Județul Brașov, Calea Feldioarei, nr.75, respectiv :

1. mașină de frezat -1485 Lei;
2. mașină de rindeluit -3.210 Lei;
3. mașină de îndreptat – 495 Lei;
4. mașină de găurit – 960 Lei;
5. mașină de șlefuit – 975 Lei;
6. strung pentru lemn -667,5 Lei;
7. mașină de polizat -307,5 Lei;
8. compresor aer – 150 Lei;
9. trusă completă de scule de mână- 195 Lei;

Valoare totala: 8.445 Lei

Preturile de pornire ale bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare KRONSTADT ANTIK S.R.L. sunt reduse cu 25% fata valorile stabilite prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Ardeleanu Ion, si conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 03.12.2021.

Pentru participarea la licitație licitatorii vor achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. ………………………….. deschis la………………………. pe numele KRONSTADT ANTIK S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunurilor aflat/e în proprietatea KRONSTADT ANTIK S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la licitatie, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini se va stabili în funcție de valoarea și complexitatea bunului scos la licitatie.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice, între orele 9.00 – 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării la licitatie se regasesc în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 03.12.2020, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua cu repectarea acelorasi conditii și în același loc la: 24.11.2021, 08.12.2021, 22.12.2021, 05.01.2022, 19.01.2022, 02.02.2022, 16.02.2022, 02.03.2022, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722.965.256 sau la Adresa de e-mail: office@rovigobv.ro .

  • Persoana de contact: ROVIGO SPRL
  • Telefon: 0722.965.256
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorKRONSTADT ANTIK SRL
CUI29193767
RCJ08/1599/2011
LocalitateBrașov
Adresastr. Saturn, nr. 37 A, apt.59, Brașov, jud. Brașov
Data licitației24 noiembrie 2021